Admiterea în Facultate. Studii de Masterat (IF și IFR)

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IF 2019 – Camera 604, etaj 6, SNSPA, Bdul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de licența in original si vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare si a primei rate din taxa de școlarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculării perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2019, se organizează o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2019.

Pentru anul universitar 2018/2019:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere iulie 2019: 150 lei
  • taxa de înmatriculare este: 100 lei
  • taxa de școlarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu in limba romana si 4000 lei pentru programul de studiu in limba engleza (suma se poate achita in 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 - 31octombrie 2018, rata 2 - 31 ianuarie 2019, rata 3 - 31 mai 2019).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2019, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2019, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- scrisoare de motivare

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licența sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământ cu frecventa (ZI): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2019, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere IFR. In acest sens, dosarul de concurs va conține o copie a legitimației de concurs pentru sesiunea IF, iulie 2019.

- 2 poze tip buletin

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

ADMITERE (IF)

Examenul de admitere consta in evaluarea scrisorii de motivare depusă în dosarul de admitere.

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (60%) si nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%).

Ocuparea locurilor la masteratele (IF) ale Facultății de Administrație Publică se face in ordinea descrescatoare a mediilor finale, calculate conform formulei de mai sus, iar mai apoi în funcție de opțiunile dorite și de finanțarea prioritară.

Pentru programele în limba română, scrisoarea de motivare va fi redactată în limba română.

Pentru programele în limba engleză, scrisoarea de motivare va fi redactată în limba engleză.

Programele de e-masterat (IFR) disponibile pentru anul universitar 2018-2019

Locuri disponibile sesiunea septembrie 2018

Managementul Sectorului Public
Puterea Executivă și Administrația Publică
Studii Administrative Europene
Spațiul Public European

FIȘĂ ÎNSCRIERE

CALENDAR ADMITERE e- MASTERAT (IFR) em

Ghid admitere e-Masterat

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IFR 2019 – Sălile 603 si 608, etaj 6, SNSPA, Bodul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși vor achita taxa de înmatriculare in valoare de 100 lei si prima rata din taxa de școlarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculării perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2019, se organizează o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2019.

Pentru anul universitar 2018/2019:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere iulie 2018: 100 lei

  • taxa de înmatriculare este: 100 lei

  • taxa de școlarizare (IFR) este: 3300 lei (rata 1: 1100 lei; rata 2: 1100 lei; rata 3: 1100 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2019, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2019, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- scrisoarea de motivare

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licența sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământul cu frecventa redusa (IFR): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 100 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2019, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere IFR, in limita locurilor disponibile. In acest sens, dosarul de concurs va conține o copie a legitimației de concurs pentru sesiunea IF, iulie sau septembrie 2019.

- 2 poze tip buletin

 

EXAMEN DE ADMITERE (IFR)

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (60%) si nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%).

Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere.

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IFR)