Admiterea în Facultate. Studii de Masterat (IF și IFR)

studenti1

Programele de masterat (IF) disponibile pentru anul universitar 2018-2019

 

CALENDAR ADMITERE MASTERAT ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ SESIUNEA a II-a SEPTEMBRIE 2018

Științe Administrative - locuri disponibile sesiunea septembrie 2018

 
Managementul Sectorului Public (23 locuri cu taxă)
Public Sector Management (21 locuri cu taxă)
Puterea Executivă și Administrația Publică (27 locuri cu taxă)
Spațiul Public European (27 locuri cu taxă)
Studii Administrative Europene (28 locuri cu taxă)
Integritate Publică și Politici Anticorupție (19 locuri cu taxă)
Managementul Afacerilor Publice (23 locuri cu taxă)

Drept - locuri disponibile sesiunea septembrie 2018

Drept și Guvernare Europeană ( 22 locuri cu taxă) ma
Dreptul Colectivităților Locale (9 locuri fără taxă; ; 17 locuri cu taxă)

FIȘĂ ÎNSCRIERE

CALENDAR ADMITERE MASTERAT ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IF 2018 – Camera 604, etaj 6, SNSPA, Bdul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de licența in original si vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare si a primei rate din taxa de școlarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculării perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2018, se organizează o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2018.

Pentru anul universitar 2018/2019:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere iulie 2018: 150 lei
  • taxa de înmatriculare este: 100 lei
  • taxa de școlarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu in limba romana si 4000 lei pentru programul de studiu in limba engleza (suma se poate achita in 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 - 31octombrie 2018, rata 2 - 31 ianuarie 2019, rata 3 - 31 mai 2019).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2018, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2018, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licența sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământ cu frecventa (ZI): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2018, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere IFR. In acest sens, dosarul de concurs va conține o copie a legitimației de concurs pentru sesiunea IF, iulie 2018.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu academic, realizat conform recomandărilor din secțiunea “Examen de admitere”.

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

EXAMEN DE ADMITERE - ZI (IF)

Examenul de admitere consta in evaluarea, in cadrul unui interviu, a cunostintelor de specialitate ale candidatului(ei) relevante programului masteral ales. Interviul va urmari cu precadere, capacitatea candidatului(ei) de a sustine eseul academic inregistrat in dosarul de concurs.

Ocuparea locurilor la masteratele (IF) ale Facultății de Administrație Publică se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere, iar mai apoi în funcție de opțiunile dorite și de finanțarea prioritară.

Limba in care se desfasoara interviul este limba romana (pentru programul masteral “Public Sector Management”, interviul se poate desfasura si in limba engleza). In situatia in care in urma interviului, doi sau mai multi candidati obtin medii egale, departajarea se va realiza pe baza mediei obtinute de acestia la examenul de licenta.

Pentru programele de masterat organizate in limba romana, eseul academic va fi redactat in limba romana; pentru programul “Public Sector Management”, eseul va fi redactat in limba engleza.

Eseul academic nu va depasi 10 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand) si va trata o tema considerata de candidat(a) relevanta pentru programul masteral ales. Este recomandat ca in alegerea subiectului eseului, candidatul (a):sa analizeze planurile de invatamant si fisele disciplinelor aferente masteratului ales si sa valorifice cercetari realizate anterior (de ex: in cadrul licentei). In mod obligatoriu, eseul va cuprinde: Foaie de titlu (Titlul formei de masterat, numele si prenumele candidatei/ului, titlul referatului); Cuprins (lista sectiunilor si a subsectiunilor, daca este cazul); Sectiunea 1, 2, ... (inclusiv Introducere si Concluzii); Bibliografie. In vederea citarii corespunzatoare a surselor bibliografice, pot fi folosite stilurile Chicago si Harvard. Pentru respectarea drepturilor de autor, va rugam sa consultati si Ghidul Anti-Plagiat al Facultăţii de Administraţie Publică.

Bibliografie orientativa pentru eseu (candidatii sunt incurajati sa studieze si alte surse bibliografice)

1.    ALEXANDRU, Ioan (2008), Tratat de administratie publica, Editura Universul juridic, Bucuresti;

2.     ALEXANDRU, Ioan (2012), Democratia constitutionala - utopie si/sau realitate, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

3.     ANDREI, Liviu C. (2011), Economie europeana, Editura Economica, Bucuresti;

4.     ANDREI, Tudorel si colectivul (2008), Coruptia. O analiza economica si sociala, Editura Economica, Bucuresti;

5.     BALAN, Emil si colectivul (2011), Buna administrare: de la viziune la actiune, Editura Comunicare.ro, Bucuresti;

6.     CARAUSAN, Mihaela (2012), Drept administrativ, Editura Economica, Bucuresti;

7.     DINCA, Dragos, DUMITRICA, Catalin (2010), Dezvoltare si planificare urbana, Editura Pro Universitaria, Bucuresti;

8.     DINCA, Dragos (2012), Sistemul administrativ romanesc - inspiratie franceza si adaptare autohtona, Editura Economica, Bucuresti;

9.     DRAGAN, C.M. (2009), Noile orizonturi ale contabilitatii institutiilor publice, Editura Universitara, Bucuresti;

10.   GEORGESCU, Andrada Maria (2011), Administrarea finantelor publice si a bugetului, Editura Pro Universitaria, Bucuresti;

11.   GRIGORESCU, Adriana, (2009), Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, Bucuresti;

12.   HAINES, Rosemarie (2009), Tipuri si tehnici de comunicare in organizatii, Editura Universitara, Bucuresti;

13.   IANCU, Diana – Camelia (2010), Uniunea Europeana si administratia publica, Editura Polirom, Iasi;

14.   IANCU, Diana – Camelia (2013), Local Reforms in Transitional Democracies, Editura Institutul European, Iasi;

15.   MANDA, Cezar, MANDA, Corneliu (2008), Stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

16.   MATEI, Ani (2003), Economie publica. Analiza economica a deciziilor publice, Editura Economica, Bucuresti;

17.   MATEI, Lucica (2009), Romanian Public Management Reform, Ed.Economica, Bucuresti;

18.   POPESCU, Luminita Gabriela (2006), Administratie si politici publice, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

19.   POPESCU, Radu Razvan (2011), Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

20.   ZLATESCU, Irina (2008), Drepturile omului –un sistem in evolutie, ed. a 2-a, rev., Ed. IRDO, Bucuresti.

 

Programele de e-masterat (IFR) disponibile pentru anul universitar 2018-2019

 

Locuri disponibile sesiunea septembrie 2018

Managementul Sectorului Public (9 LOCURI CU TAXĂ)
Puterea Executivă și Administrația Publică (26 LOCURI CU TAXĂ)
Studii Administrative Europene (33 LOCURI CU TAXĂ)
Spațiul Public European (34 LOCURI CU TAXĂ)

FIȘĂ ÎNSCRIERE

CALENDAR ADMITERE e- MASTERAT (IFR) em

Ghid admitere e-Masterat

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IFR 2018 – Sălile 603 si 608, etaj 6, SNSPA, Bodul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși vor achita taxa de înmatriculare in valoare de 100 lei si prima rata din taxa de școlarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculării perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2018, se organizează o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2018.

Pentru anul universitar 2018/2019:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere iulie 2018: 100 lei

  • taxa de înmatriculare este: 100 lei

  • taxa de școlarizare (IFR) este: 3300 lei (rata 1: 1100 lei; rata 2: 1100 lei; rata 3: 1100 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2018, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2018, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licența sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie legalizată sau original + copie în vederea certificării);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământul cu frecventa redusa (IFR): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 100 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2018, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere IFR, in limita locurilor disponibile. In acest sens, dosarul de concurs va conține o copie a legitimației de concurs pentru sesiunea IF, iulie sau septembrie 2018.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

EXAMEN DE ADMITERE (IFR)

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (80%) si  nota eseului academic (20%).

Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere.

Eseul academic nu va depasi 10 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand) si va trata o tema considerata de candidat(a) relevanta pentru programul masteral ales.  Este recomandat ca in alegerea subiectului eseului, candidatul(a) sa analizeze planurile de invatamant si fisele disciplinelor aferente masteratului ales si sa valorifice cercetari realizate anterior (de ex: in cadrul licentei). In mod obligatoriu, eseul va cuprinde: Foaie de titlu (Titlul formei de masterat, numele si prenumele candidatei/ului, titlul referatului); Cuprins (lista sectiunilor si a subsectiunilor, daca este cazul); Sectiunea 1, 2, ... (inclusiv Introducere si Concluzii); Bibliografie. Pentru respectarea drepturilor de autor, va rugam sa consultati si Ghidul Anti-Plagiat al Facultăţii de Administraţie Publică.

 Bibliografie orientativa pentru eseu (candidatii sunt incurajati sa studieze si alte surse bibliografice)

 1.     ALEXANDRU, Ioan (2008), Tratat de administratie publica, Editura Universul juridic, Bucuresti;

2.     ALEXANDRU, Ioan (2012), Democratia constitutionala - utopie si/sau realitate, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

3.     ANDREI, Liviu C. (2011), Economie europeana, Editura Economica, Bucuresti;

4.     ANDREI, Tudorel si colectivul (2008), Coruptia. O analiza economica si sociala, Editura Economica, Bucuresti;

5.     BALAN, Emil si colectivul (2011), Buna administrare: de la viziune la actiune, Editura Comunicare.ro, Bucuresti;

6.     CARAUSAN, Mihaela (2012), Drept administrativ, Editura Economica, Bucuresti;

7.     DINCA, Dragos, DUMITRICA, Catalin (2010), Dezvoltare si planificare urbana, Editura Pro Universitaria, Bucuresti;

8.     DINCA, Dragos (2012), Sistemul administrativ romanesc - inspiratie franceza si adaptare autohtona, Editura Economica, Bucuresti;

9.     DRAGAN, C.M. (2009), Noile orizonturi ale contabilitatii institutiilor publice, Editura Universitara, Bucuresti;

10.     GEORGESCU, Andrada Maria (2011), Administrarea finantelor publice si a bugetului, Editura Pro Universitaria, Bucuresti;

11.     GRIGORESCU, Adriana, (2009), Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, Bucuresti;

12.     HAINES, Rosemarie (2009), Tipuri si tehnici de comunicare in organizatii, Editura Universitara, Bucuresti;

13.     IANCU, Diana – Camelia (2010), Uniunea Europeana si administratia publica, Editura Polirom, Iasi;

14.     IANCU, Diana – Camelia (2013), Local Reforms in Transitional Democracies, Editura Institutul European, Iasi;

15.     MANDA, Cezar, MANDA, Corneliu (2008), Stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

16.     MATEI, Ani (2003), Economie publica. Analiza economica a deciziilor publice, Editura Economica, Bucuresti;

17.     MATEI, Lucica (2009), Romanian Public Management Reform, Ed.Economica, Bucuresti;

18.     POPESCU, Luminita Gabriela (2006), Administratie si politici publice, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

19.     POPESCU, Radu Razvan (2011), Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

20.     ZLATESCU, Irina (2008), Drepturile omului –un sistem in evolutie, ed. a 2-a, rev., Ed. IRDO, Bucuresti.

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IFR)