imagini

Despre cercetare

COMUNITATE INCLUSIVA

Cercetarea in institutiile de invatamant superior include toti membrii comunitatii academice: profesori, studenti, doctoranzi, practicieni cu interese de cercetare. 

La nivelul SNSPA, Facultatea de Administratie Publica este unul dintre cei mai mari furnizori de cercetare, fapt evidentiat de rapoartele ARACIS si evaluarile institutionale (in vederea ierarhizarii institutiilor de invatamant superior). 


Studentii Facultatii de Administratie Publica sunt implicati in clustere de cercetare fie formal, prin Proiectele de cercetare incluse in planurile de invatamant ale formelor de pregatire (licenta si masterat), fie informal, prin activitatile grupurilor de cercetare studentesti, competitiile de cercetare (de ex. APEX - Competitia "Excelenta in administratia publica") sau proiectele derulate in parteneriat cu alte institutii publice sau private (de ex. Competitia "Viitorul Uniunii Europene" realizata in parteneriat cu Casa Europei, Cluj-Napoca).


Cadrele didactice ale Facultatii de Administratie Publica participa in proiectele de cercetare finantate de SNSPA (de ex. Granturile pentru tineri cercetatori, 2013), organizatii nationale (de ex. UEFISCDI) sau internationale (de ex. Uniunea Europeana, prin Jean Monnet Action). 


STRATEGIA DE CERCETARE

Pentru Facultatea de Administratie Publica, cercetarea stiintifica in domeniul stiintelor administrative reprezinta o prioritate. Facultatea urmareste dezvoltarea si consolidarea contributiilor individuale si colective, ale studentilor si cadrelor didactice, in promovarea cunoasterii in spatiul administrativ contemporan.

In acest context au fost definite urmatoarele directii de actiune:

  • Identificarea si initierea de colaborari in Spatiul European al Cercetarii in scopul promovarii de propuneri de cercetare si atragere de fonduri;
  • Derularea programelor internationale si dezvoltarea colaborarii educationale si stiintifice cu organizatii partenere din Europa, SUA si alte spatii geografice;
  • Incurajarea parteneriatelor de cercetare cu organizatii publice si private, in vederea promovarii produselor stiintifice ale Facultatii, a sustinerii activitatii de cercetare si a integrarii cercetarii in structurile nationale si internationale;
  • Dezvoltarea Scolii Doctorale in Stiinte Administrative, integrarea acesteia in structuri de cercetare de excelenta si studii interdisciplinare, promovarea mecanismelor de cotutela nationala si internationalala;
  • Reorganizarea ofertei educationale a Facultatii in vederea promovarii programelor de studiu cu predare in limba straina (engleza, franceza, spaniola) si intensificarea antrenarii studentilor si a doctoranzilor in activitatea de cercetare stiintifica;
  • Stimularea implicarii corpului profesoral si a comunitatii studentesti din Facultatea de Administratie Publica in retele internationale de cercetare in domeniul stiintelor administrative;
  • Dezvoltarea activitatii Centrelor de cercetare din Facultatea de Administratie Publica si incurajarea publicarii rezultatelor acestora;
  • Valorificarea in predare a rezultatelor cercetarilor stiintifice realizate in facultate pentru creșterea atractivitații programelor educationale;
  • Cresterea vizibilitatii cercetarii stiintifice catre mediile si stakeholderii interesati prin prezentarea rezultatelor cercetarii in cadrul unor conferinte nationale si internaționale de impact, workshop-uri, mese rotunde, ateliere etc.
  • Diseminarea rezultatelor cercetarilor catre un public larg prin publicare in reviste “open acces” indexate ISI Thomson si in alte baze de date, precum si publicarea de lucrari la edituri consacrate.


IN SPRIJINUL CERCETARII 

La nivelul Facultatii de Administratie Publica isi desfasoara activitatea mai multe grupuri de lucru si comisii interdepartamentale, menite sa sprijine dezvoltarea cercetarii si respectarea valorilor academice asociate excelentei in cercetare. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si Comisia de Etica si Disciplina reconfirma dorinta de a face din Facultatea de Administratie Publica o componenta importanta in ansamblul care defineste Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative ca Scoala de Guvernare pe plan national si international  

 Seminar „De la concept la publicarea finală” 30 martie 2017.