imagini

Conferinţa de lansare de proiect

Vineri, 4 iulie 2014, începând cu ora 11:00, are loc primul eveniment public din cadrul Proiectului POSDRU 156/1.2/G/133208 „Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii”.

 

Proiectul este finanțat prin POSDRU 2007-2013,  Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere,” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitatea în învățământul superior” (Beneficiar: SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Partener: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale).

 

Evenimentul va fi deschis de Prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, Rector al SNSPA și Dr. Vasilica Ciucă, Director General al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Prezentarea proiectului va fi realizată de Managerul proiectului, Conf.univ.dr. Diana Iancu, Decan al Facultăţii de Administraţie Publică, SNSPA.
Proiectul îşi propune să restructureze curriculumul universitar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei muncii şi să migreze procesul educațional dinspre sistemul tradițional de învățare față în faţă spre sistemul modern blended learning. Prin intermediul său, peste 800 de studenţi vor avea acces la rute de învăţare mai flexibile, corelate cu necesitățile pieței muncii.
Evenimentul se desfășoară la sediul SNSPA din Str. Povernei nr. 6 (Amfiteatrul 12). Toți cei interesați sunt invitați să participe.

 

Agenda conferinţei

                                  
Persoana de contact:
Conf. univ. dr. Diana Iancu, Manager de proiect
Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA
Email: dciancu [at] snspa.ro; Telefon: 0743119883; Fax: 021 312 7409
Web: www.inovativadmin.ro

Biblioteci on-line

Comunitatea academică din SNSPA beneficiază de acces resurse de informare și documentare științifică în format electronic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați:

Baza de date electronica

Parteneriate

Activitatea de cercetare, consultanta si formare continua in domeniul stiintelor administrative, dreptului si managementului public se realizeaza prin trei centre organizate in cadrul Facultatii de Administratie Publica: Centrul de Pregatire pentru Administratia Publica (din 1998), Centrul pentru Afaceri Publice (din 2005) si Centrul de Drept Public si Stiinte Administrative (din 2008).

Interesul pentru promovarea studiilor europene si a cooperarii multinationale este evident in Facultatea de Administratie Publica. Din anul 2002, Facultatea organizeaza masteratul interdisciplinar "Spatiul Public European", format din trei module europene Jean Monnet: "Spatiul administrativ european" (coordonator: Prof.univ.dr. Ioan Alexandru), "Spatiul economic european" (coordonator: Prof.univ.dr. Ani Matei), "Politica externa si de securitate comuna a Uniunii Europene" (coordonator: Prof.univ.dr. Vasile Secares) si un curs permanent Jean Monnet: "Politici UE si management public". Din anul 2013, Prof.univ.dr. Lucica Matei este titularul unei Catedre Jean Monnet Ad Personam.

 

In data de 23 mai 2008, Organizatia de Drept Public European (ODPE) a inaugurat un Birou - Reprezentanta Regionala in cadrul Facultatii de Administratie Publica. Doi ani mai tarziu, in octombrie 2010, Romania a aderat la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European incheiat la Atena, la 27.10.2004 (Legea 181/2010).

In luna iunie 2013, Facultatea de Administratie Publica a semnat Protocolul de infiintare a “Clubului celor 4”, format din programele de administratie publica din SNSPA, UBB-Cluj Napoca, UAIC Iasi si ASE Bucuresti. Scopul principal al acestui parteneriat il reprezinta dezvoltarea unui grup de elita al programelor de administratie publica, care sa promoveze standarde de excelenta comune in domeniul predarii, cercetarii şi implicarii comunitare in invatamântul universitar de specialitate din România. 

Acorduri institutionale internationale

• University of Toulouse, Franta, incepand cu 2010

• Hacettepe University, Turcia, incepand cu 2010

• New Bulgarian University, Bulgaria, incepand cu 2010

• Glasgow Caledonian University, UK, incepand cu 2009

• Universita degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Italia, incepand cu 2009

• Gdanska Higher School of Humanities, Polonia, incepand cu 2008

• Tilburg University, The Netherlands, incepand cu 2008

• Univerzita Pavla Jozefa Safarika V, Kosice, Slovacia, incepand cu 2008

• University of the Aegean, Mytiline, Grecia, incepand cu 2007

• University of Sakarya, Turcia, incepand cu 2007

• Ecole Nationale de Sante Publique, Rennes, Franta, incepand cu 2006

• University of Leon, Spain, incepand cu 2006 

• National Institute of Multimedia Education, Japonia, incepand cu 2004 

• The National and Kapodistrian University of Athens, Grecia, incepand cu 2004

• Instituto Politenico de Braganca, Portugalia, incepand cu 2004

• University of Applied Sciences, Regensburg, Germania, incepand cu 2002

• Université Montpellier I, Franta, incepand cu 1999 

• EPLC- European Public Law Center, Grecia, incepand cu 1999

 

Membri in organizatii internationale

• EGPA - European Group for Public Administration 

• NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

• EPAN - European Public Administration Network

• IPMN - International Public Management Network 

• EPLO- European Public Law Organisation

• EAPAA - European Association for Public Administration Accreditation

 

Membri in organizatii nationale

• ASIAP - Asociatia Scolilor si Institutelor de Administratie Publica

• ISAR - Institutul Roman de Stiinte Administrative "Paul Negulescu"

• ECDL - European Computer Driving Licence

 

Despre cercetare

COMUNITATE INCLUSIVA

Cercetarea in institutiile de invatamant superior include toti membrii comunitatii academice: profesori, studenti, doctoranzi, practicieni cu interese de cercetare. 

La nivelul SNSPA, Facultatea de Administratie Publica este unul dintre cei mai mari furnizori de cercetare, fapt evidentiat de rapoartele ARACIS si evaluarile institutionale (in vederea ierarhizarii institutiilor de invatamant superior). 


Studentii Facultatii de Administratie Publica sunt implicati in clustere de cercetare fie formal, prin Proiectele de cercetare incluse in planurile de invatamant ale formelor de pregatire (licenta si masterat), fie informal, prin activitatile grupurilor de cercetare studentesti, competitiile de cercetare (de ex. APEX - Competitia "Excelenta in administratia publica") sau proiectele derulate in parteneriat cu alte institutii publice sau private (de ex. Competitia "Viitorul Uniunii Europene" realizata in parteneriat cu Casa Europei, Cluj-Napoca).


Cadrele didactice ale Facultatii de Administratie Publica participa in proiectele de cercetare finantate de SNSPA (de ex. Granturile pentru tineri cercetatori, 2013), organizatii nationale (de ex. UEFISCDI) sau internationale (de ex. Uniunea Europeana, prin Jean Monnet Action). 


STRATEGIA DE CERCETARE

Pentru Facultatea de Administratie Publica, cercetarea stiintifica in domeniul stiintelor administrative reprezinta o prioritate. Facultatea urmareste dezvoltarea si consolidarea contributiilor individuale si colective, ale studentilor si cadrelor didactice, in promovarea cunoasterii in spatiul administrativ contemporan.

In acest context au fost definite urmatoarele directii de actiune:

 • Identificarea si initierea de colaborari in Spatiul European al Cercetarii in scopul promovarii de propuneri de cercetare si atragere de fonduri;
 • Derularea programelor internationale si dezvoltarea colaborarii educationale si stiintifice cu organizatii partenere din Europa, SUA si alte spatii geografice;
 • Incurajarea parteneriatelor de cercetare cu organizatii publice si private, in vederea promovarii produselor stiintifice ale Facultatii, a sustinerii activitatii de cercetare si a integrarii cercetarii in structurile nationale si internationale;
 • Dezvoltarea Scolii Doctorale in Stiinte Administrative, integrarea acesteia in structuri de cercetare de excelenta si studii interdisciplinare, promovarea mecanismelor de cotutela nationala si internationalala;
 • Reorganizarea ofertei educationale a Facultatii in vederea promovarii programelor de studiu cu predare in limba straina (engleza, franceza, spaniola) si intensificarea antrenarii studentilor si a doctoranzilor in activitatea de cercetare stiintifica;
 • Stimularea implicarii corpului profesoral si a comunitatii studentesti din Facultatea de Administratie Publica in retele internationale de cercetare in domeniul stiintelor administrative;
 • Dezvoltarea activitatii Centrelor de cercetare din Facultatea de Administratie Publica si incurajarea publicarii rezultatelor acestora;
 • Valorificarea in predare a rezultatelor cercetarilor stiintifice realizate in facultate pentru creșterea atractivitații programelor educationale;
 • Cresterea vizibilitatii cercetarii stiintifice catre mediile si stakeholderii interesati prin prezentarea rezultatelor cercetarii in cadrul unor conferinte nationale si internaționale de impact, workshop-uri, mese rotunde, ateliere etc.
 • Diseminarea rezultatelor cercetarilor catre un public larg prin publicare in reviste “open acces” indexate ISI Thomson si in alte baze de date, precum si publicarea de lucrari la edituri consacrate.


IN SPRIJINUL CERCETARII 

La nivelul Facultatii de Administratie Publica isi desfasoara activitatea mai multe grupuri de lucru si comisii interdepartamentale, menite sa sprijine dezvoltarea cercetarii si respectarea valorilor academice asociate excelentei in cercetare. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si Comisia de Etica si Disciplina reconfirma dorinta de a face din Facultatea de Administratie Publica o componenta importanta in ansamblul care defineste Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative ca Scoala de Guvernare pe plan national si international  

 Seminar „De la concept la publicarea finală” 30 martie 2017.

 

Programe internationale

Mobilități de plasament (SMP) Erasmus + (detalii aici)


Mobilităţi de predare (STA) şi formare (STT) ERASMUS (detalii aici)


Școala Europeană de Drept și Guvernare (ELGS):


Competence Management in the European VET-Sector

Acronim: COMAVET

Parteneri:

1.      PD Consult, Danemarca (coordonator de proiect)

2.      CCC Central College of Commerce, Scoţia

3.      SNSPA Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică, România

4.      Siveco ROMANIA SA, România

5.      EUC Nord, Danemarca

Agenţia finanţatoare: CoMaVET – este un proiect finanţat prin programul european Leonardo da Vinci

Contract: LLP-LdV-ToI/2007/713

Durata: 24 luni

Data de start: 1 octombrie 2007

Website: http://www.comavet.eu/

 

Jean Monnet

Masterat interdisciplinar "Spatiul Public European" aprobat ca module europene "Jean Monnet" de catre Directoratul pentru Invatamant si Cultura al Comisiei Europene

Perioada de desfasurare: din 2002

- Modul european "Spatiul Administrativ European", coordonator: prof.univ.dr. Ioan Alexandru

- Modul european "Spatiul Economic European", coordonator: prof.univ.dr. Ani Matei

- Modul european "Politica Externa si de Securitate Comuna a Uniunii Europene", coordonator: prof.univ.dr. Vasile Secares

- Curs permanent "Politici UE de Management Public", titular: prof.univ.dr. Lucica Matei

Catedra "Jean Monnet" « Studii ale europenizarii administratiei si functiei publice »

 Titular: prof.univ.dr. Lucica Matei

Grup de cercetare multilaterală "Jean Monnet": “South-Eastern developments on the administrative convergence and enlargement of the European Administrative Space in Balkan states”

 

UNIDEM - 10 ani de activitate

Incepand cu anul 2001, in cadrul programului UNIDEM* de pregatire a inaltilor functionari publici, Facultatea de Administratie Publica a facilitat participarea a numerosi functionari publici din administratie romaneasca la seminarii organizate in cadrul programului, seminarii de o deosebita importanta in dezvoltarea unui stat de drept.

Implicarea activa a facultatii in procesul de reforma, in procesul de integrare europeana a statului Roman este astfel evidentiata, inca odata, si prin intermediul acestui program precum si prin diversitatea ariei de specializare a functionarilor publici participanti. In acest sens prezentam lista beneficiarilor programului UNIDEM.

* UNIDEM – Universitati pentru Democratie, Comisia Europeana pentreu Democratie prin Drept (Comisia Venetia), Consiliul Europei. Coordonatorul programului UNIDEM pentru Romania este doamna prof.univ.dr. Matei Lucica. 

 

Visiting Professor

 • Prof. Jose Luis Vazquez Burguete (Universidad de León, Spania) - 2011
 • Prof. Andrew Ewoh (Kennesaw State University, SUA) - 2010
 • Prof. Spyridon Flogaitis(European Public Law Organisation, Grecia) - 2010
 • Prof. Asghar Zomorrodian (Union Institute and University, SUA) - 2009
 • Prof. Helena Raulus (Erasmus University, Olanda) - 2009
 • Prof. Matteo Gnes (Università degli studi di Urbino, Italia) - 2008
 • Prof. Gérard Timsit (Université Paris I Panthéon-Sorbone, Franţa) - 2008
 • Dr. Minoru Uchida (NIME, Japonia) - 2006