imagini

Cazare

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative pune la dispozitia studentilor un numar de aproximativ 550 locuri in caminele proprii.

Pentru informarea corecta si completa a studenţilor Facultăţii de Administraţie Publică în legătură cu facilităţile de cazare, vă rugăm să consultaţi secţiunea următoare: "Întrebări şi răspunsuri frecvente".

 • Oferă SNSPA locuri de cazare pe durata anului universitar?

Da. SNSPA oferă locuri de cazare pentru studenţii săi (care ocupă un loc la buge sau taxă) în două locaţii: 

Complexul Baneasa (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1, Bucuresti): Complexul Baneasa dispune de o capacitate de cazare de 414 locuri şi este compus din doua camine: B1 (252 locuri) si B2 (152 locuri). Caminele sunt formate din camere cu 6, 4, respectiv 2 locuri. Camerele dispun de mobilier intr-o stare foarte buna, acces la internet (inclus in pretul de cazare), masini de spalat, sala de lectura etc. In caminul B1 grupurile sanitare sunt comune, iar in B2 fiecare camera dispune de grup sanitar propriu. De asemenea, la fiecare etaj exista un oficiu pentru prepararea hranei.

Complex Cernica (Bulevardul Biruintei, nr. 25, comuna Pantelimon, jud. Ilfov): Complexul Cernica dispune de o capacitate de cazare de 134 locuri şi este compus dintr-un camin cu 134 locuri de cazare. Caminul dispune de camere cu 1, 2, 3 si respectiv 4 locuri. Camerele dispun de mobilier intr-o stare foarte buna, acces la internet, masini de spalat, sala de lectura, bucatarie, sala de mese etc. De asemenea, fiecare camera dispune de grup sanitar propriu.

Tariful de cazare afferent anului universitar 2014/2015 urmează a fi stabilit prin decizia Rectorului SNSPA.

 • Oferă SNSPA locuri de cazare în perioada admiterii şi înmatriculării pentru candidaţii Facultăţii de Administraţie Publică?

Da. În perioada admiterii 2014 la SNSPA, candidaţii Facultăţii de Administraţie Publică se pot caza,  în limita locurilor disponibile, în căminul Băneasa B1 (Strada Biharia, nr. 12, Sector 1). Tariful de cazare în iulie 2013 a fost de 8,5 lei de persoană / zi. Cazarea poate fi acordată inclusiv rudelor și însoțitorilor. Pentru rezervări și detalii, contactaţi Biroul Social (Sediul SNSPA, Str. Povernei, nr. 6, sector 1, corp B, subsol, telefon: 0372 177169).

 • Cum pot obţine un loc de cazare pentru anul universitar 2014/2015?

Prin depunerea unei cereri de cazare (însoţit de un dosar social, dacă este cazul) la Biroul Social (Corp B, subsol), începând de la înmatriculare, până la data limită anunţată în prealabil prin Secretariatele Facultăţii de Administraţie Publică.

 •  Există un format standard de cerere pe care îl pot completa ?

Da. Îl puteţi găsi descărca de aici

 •  Care sunt priorităţile în acordarea locurilor de cazare ?
 1. Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
 2. Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau centre de plasament familial;
 3. Studenţi care reprezintă cazuri sociale sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
 4. Studenţi români de la învăţământul cu frecvenţă, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoare ordine: studenţii  pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
 5. Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.
 • Cum aflu dacă mă încadrez în categoria cazurilor sociale ?

Studenţii care provin din familii cu salariul mai mic de 700 lei* pe membru de familie sunt consideraţi a se încadra în categoria cazurilor sociale. Pe lângă cererea de cazare aceştia vor prezenta şi un dosar social. 

* sau o alta suma, conform venitului minim pe economie, la data depunerii dosarului.

 • Ce acte trebuie să conţină dosarul social?

1. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ,

2. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, care se completează cu talonul de pensie de urmaş,

3. Copie după hotărârea judecătorească, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia,

4. Declaraţie pe proprie răspundere, legalizată, a solicitantului locului în cămin că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate,

5. Declaraţie pe propria răspundere, legalizată de un notar public, pentru părinţii studenţilor care nu sunt angajaţi şi nu obţin venituri periodice din diferite activităţi (închirieri, arenzi, etc.),

6. Ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari,

7. Adeverinţă cu venitul net, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni),       

8. Adeverinţă de şomaj şi / sau ajutor social,

9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei.

 •  Când aflu dacă am obţinut un loc în cămin pentru anul universitar 2014/2015?

Repartizarea locurilor de cazare pentru anul universitar 2014/2015 se va desfăşura în luna septembrie, la sediul SNSPA (str. Povernei, nr.6, sector 1), sala S1. Studenţii care au primit locuri de cazare trebuie să se prezinte la:

·    Serviciul Social pentru a-şi ridica contractul de închiriere

·    Casieria SNSPA pentru a achita taxa de cazare aferentă lunii octombrie

·    Căminul la care au fost repartizaţi, pentru preluarea camerei, în termen de 4 zile lucrătoare de la afişarea listelor de repartizare.

Pentru calendarul actualizat, vă rugăm să urmăriţi constant paginile Facultăţii de Administraţie Publică şi ale Biroului Social SNSPA.


Alte link-uri utile: