imagini

ECDL @ SNSPA

Inca din anul 2000, Centrul de Pregatire pentru Administratie Publica (CPAP) din cadrul Facultatii de Administratie Publica a Scolii Nationale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a initiat proiecte  privind utilizarea tehnologiei informatiei pentru pregatirea angajatilor publici în vederea compatibilizarii profesionale a acestora cu exigentele impuse de reforma administratiei publice. În acest sens amintim hotararea de guvern H.G.1007/4.10.2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice în care se subliniaza necesitatea «instruirii functionarilor publici ca utilizatori ai tehnologiei informationale».

  • "Cursurile de instruire şi perfectionare vor urma modelul «Licentei Europene de Operare pe Calculator (ECDL)» care a fost adoptat ca standard de guvernele mai multor tãri".
  • În prima fazã în program vor fi implicati aproximativ 250.000 de angajati publici" (H.G.1007/ actiunea 13.1.)

Echipa manageriala pentru programul ECDL este formata din cadre didactice universitare şi specialişti în tehnologia informatiei, posesori ai certificatului ECDL.

Programele de pregatire utilizeaza atat expertiza în plan national cat şi cea dobandita prin participarea la programe internationale.

In anul 2002 CPAP, prin colaborarea cu EUC NORD Danemarca, a finalizat doua serii de pregatire şi testare on-line. Astfel, în timpul   colaborarii cu  EUC NORD au fost instruiti şi testati, în limba engleza, la cele mai înalte standarde europene un numar de 40 de cursanti, din care 19 au fost atestati ECDL de  Danish Data Association şi Council of European Professional Informatics Societies.

In luna mai 2002, ECDL Romania, a acreditat primul centru de pregatire şi testare din Romania şi anume Centrul de Pregatire pentru Administratie Publicã (CPAP) din cadrul Facultatii de Administratie Publica a Scolii Nationale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). 

Incepand cu anul universitar 2002/2003 Centrul de Pregãtire pentru Administratie Publicã (CPAP) organizeazã cursuri de pregatire si/sau testare pentru obtinerea Certificatului European Computer Driving Licence (ECDL) atat în limba romana cat şi în limba engleza.

Certificatul ECDL atestã pregãtirea privind utilizarea calculatorului la standarde recunoscute în Uniunea Europeanã;

Participantii la aceste cursuri de pregatire şi testare vor beneficia de:

  • indrumare profesionala competenta;
  • suport de curs tiparit;
  • spatii adecvate de pregatire;
  • pregatire şi testare în limba romana.

DOTARI
  • O sala de curs si testare cu 20 de locuri, 
  • 20 de calculatoare multimedia.
  • Videoproiector destinat prezentarii exemplelor şi a materiei de curs.
Personalul Centrului este calificat şi certificat pentru organizarea activitatilor în cadrul proiectului ECDL.
 

MODULE ECDL

 

CERTIFICARI ECDL


 
 

ECDL PROFIL

Pentru a ţine pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenţe şi arii de cunoştinţe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce priveşte modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini şi competenţe de-a lungul întregii vieţi, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

 ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

 Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

 

ECDL STARTeste o certificare a competenţelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie:Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.

*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

ECDL STANDARDeste certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări*, Baze de date*, IT Security*,Web Editing**, Image Editing***, 2D CAD****.

*Microsoft Office 2003/2007/2010/2013;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online

**KompoZer; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

***Gimp;  Testare: automată online; Simulări disponibile: online

****AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

 

ECDL AVANSAToferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*

*Microsoft Office 2003/2007/2010/2013   Testare: automată online Simulări disponibile: online

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

 

ECDL PROFIL DIDACTICse adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 
ECDL PROFIL START BAC  si  ECDL PROFIL BAC

 

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

 

 

 

Permisul ECDL PROFIL START BACse obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.


Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8

Simulări disponibile: online

 

Instrumente online

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013

Simulări disponibile: online

 

Editare de text

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovăriia 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.


Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8

Simulări disponibile: online

 

Instrumente online

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013

Simulări disponibile: online

 

Editare de text

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Prezentări

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Baze de date

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Access 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Access 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

ECDL PROFIL FIN STANDARD si ECDL PROFIL FIN PROFESIONAL

ECDL ROMANIA în parteneriat cu Institutul Bancar Român, sub egida Asociaţiei Române a Băncilor şi a Băncii Naţionale a României, a dezvoltat un profil ECDL destinat angajaţilor în domeniul financiar.

ECDL FIN asigură la standard internaţional toate competenţele necesare utilizării aplicaţiilor online la job.


Digitalizarea informaţiilor, datelor şi documentelor şi-a pus amprenta şi asupra domeniului financiar şi determină o permanentă dezvoltare şi perfecţionare profesională pentru angajaţii din acest sector..

Profilul ECDL FIN a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar, aşa cum au rezultat din analiza specialiştilor IBR, în două variante:
·         Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.
·         Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.

Instrumente Online - competențe pentru navigarea pe Internet și securitatea online.
Editare text - competențe de bază necesare utilizării unei aplicații de procesare de text.
Calcul tabelar - competențe de bază necesare utilizării registrelor de calcul.
Prezentări - competențe de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.
IT Security - competențe de bază pentru înțelegerea importanței securității datelor și informațiilor, pentru protejarea împotriva accesului neautorizat și furtului de date.
Calcul tabelar Avansat - permite utilizatorilor să devină mai încrezători și mai eficienți în utilizarea unei aplicații de calcul tabelar, realizând rapoarte şi analize complexe.

 

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

  

Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC*

utilizator experimentat”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC*

 “utilizator nivel mediu”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start**

utilizator experimentat”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet**

*Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL. 

*Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică.

**Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL. 

Înscrierea

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.roprin completarea Formularului de înscriere şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

 

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

 

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

 Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

 

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

 

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.