Calendar înscriere e-Licență (ID)

Înscrieri

13-25 septembrie 2018

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus

26 septembrie 2018

Înmatricularea (depunerea diplomelor de bacalaureat / adeverințelor care atestă promovarea bacalaureatului în sesiunea iulie 2018 - original sau copie legalizată și plata primei rate a taxei de școlarizare)

26-28 septembrie 2018

Mi-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Restituirea dosarelor, la cerere

26-28 septembrie 2018

Mi-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Semnarea contractelor de studii

26-28 septembrie 2018

Mi-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului anului universitar (2018-2019)

1 octombrie 2018

ora 17:00