imagini

Studii universitare de licență - învățământ cu frecvență:

a) Administrație publică 

b) Administrație europeană 

Studii universitare de licență - învățământ la distanță: Administrație publică


Studii universitare de masterat - învățământ cu frecvență:

A. Domeniul: Științe administrative

A1. Integritate publică și politici anticorupție

A2. Managementul afacerilor publice

A3. Managementul sectorului public

A4. Public Sector Management

A5. Puterea executivă și administrația publică

A6. Spațiul public european

A7. Studii administrative europene


B. Domeniul: Drept

B1. Drept și guvernare europeană

B2. Dreptul colectivităților locale


Studii universitare de masterat - învățământ cu frecvență redusă:

A. Domeniul: Științe administrative

A1. Managementul sectorului public

A2. Puterea executivă și administrația publică

A3. Spațiul public european

A4. Studii administrative europene