Cui se adresează?

 

Programul masteral Drept şi Guvernare Europeană,  acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior- ARACIS în anul 2014, reprezinta primul program in domeniul Drept al Facultatii de Administratie Publica SNSPA. Programul se adreseaza atat licentiatilor in drept, cat si absolventilor cu licenta in alte domenii precum stiinte administrative, stiinte politice, sociologie, economie, etc.

 

Masteratul oferă o specializare în domeniul juridic al afacerilor publice şi al guvernării. Pregătirea pune accent pe discipline de drept public, intern şi comparat şi, complementar, pe discipline de economie şi management.

 

Prin competenţele, aptitudinile şi abilităţile oferite, absolvenţii vor putea să desfăşoare o activitate în domeniul administraţiei publice statale sau locale, in cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum si al organismelor neguvernamentale.  Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, dar si a celor din  domeniul justiţiei, diplomaţiei, organismelor politice, etc, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera legislativului şi executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

  

Competenţe profesionale asigurate:

 

Programul ofera cunostinte, abilitati, competente in domeniul drept pentru administratia publica, cunostinte necesare unor ocupatii din sfera puterii executive, dar si a celorlalte puteri si asigura:

 

·         Aprofundarea cunoştinţelor juridice privind guvernarea şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul public;

 

·         Dezvoltarea capacitatii de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice europene;

 

·         Dezoltarea capacitatii de soluţionare a problemelor juridice specifice guvernării europene şi de asigurare a interesului public;

 

·         Intarirea capacitatii de a recomanda factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel central şi local;

 

·         Capacitatea de a promova şi respecta reglementările nationale si europene, precum şi standardele de bună practică în materia drepturilor omului.

 

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut in HG nr. 918/2013.

 

Perspective profesionale

 

Programul Drept si Guvernare Europeana ofera pregatire pentru ocupatii din grupa majora 1 COR - functii si demnitati care implica exercitiul puterii publice - ocupatii care pretind cunostinte de stiinte administrative, dar si cunostinte juridice aprofundate privind statul de drept si mecanismele acestuia

 

Pentru Facultatea de Administraţie Publică, inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă reprezintă o preocupare continuă. 

 

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în: autorităţi şi instituţii publice naţionale şi europene (ministere, primării, prefecturi, Guvern, Parlament, instituţiile Uniunii Europene), companii nationale şi multi-naţionale, organizaţii non-guvernamentale, unitati de invatamant, s.a.

 

 Coordonatele programului de master

 

 Drept şi Guvernare Europeană reprezinta un program masteral de 4 semestre, pe durata a 2 ani. Prin finalizarea acestui program de studiu se obţin 120 de ECTS, necesare completării studiilor în conformitate cu Procesul Bologna. Programul de master se organizează exclusiv în sistem de învăţământ cu frecvenţă.

 

Structura (disciplinele studiate):

 

Semestrul I:  Drept public general, Justiţia administrativă, Drept parlamentar, Sisteme administrative comparate

Semestrul II: Instituţii europene, Contencios constituţional, Administrare financiară şi domenială, Procedură administrativă necontencioasă

Semestrul III: Guvernanţă europeană, Tehnică legislativă şi standarde privind calitatea reglementării, Responsabilitatea în exercitarea funcţiilor şi deminităţilor publice

Semestrul IV:Sisteme de guvernare europeană, Buget şi fiscalitate în Uniunea Europeană, Drept european de procedură administrativă

  

 Regulamentul si Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor (SNSPA) .