Dreptul Colectivităților Locale

 

Cui se adresează?

 
 

Programul masteral Dreptul Colectivitatilor Locale se adreseaza atat licentiatilor in drept, cat si absolventilor cu licenta in alte domenii, precum stiinte administrative, stiinte politice, stiinte tehnice, sociologie, economie, etc.

 Masteratul oferă o specializare în domeniul juridic privind administrarea colectivitatilor locale. Pregătirea pune accent pe discipline de drept public, şi, complementar, pe discipline de economie şi management public.

 Prin competenţele, aptitudinile şi abilităţile oferite, absolvenţii vor putea să desfăşoare o activitate în domeniul administraţiei publice centrale sau locale, in cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum si al organismelor neguvernamentale.  Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, consilii judetene sau locale, prefecturi, institutii publice aflate sub autoritatea sau in coordonarea acestora, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

 

Competenţe profesionale asigurate:

 

Programul ofera cunostinte, abilitati, competente in domeniul drept pentru administratia publica locala, cunostinte necesare unor ocupatii din sfera puterii executive, dar si a celorlalte puteri si asigura:

 ·         Aprofundarea cunoştinţelor juridice privind guvernarea locala şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul public;

·         Dezvoltarea capacitatii de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice locale;

·         Dezoltarea capacitatii de soluţionare a problemelor juridice specifice guvernării locale şi de asigurare a interesului public;

 ·         Intarirea capacitatii de a recomanda factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel local;

 ·         Capacitatea de a promova şi respecta reglementările nationale si europene, precum şi  standardele de bună practică în materia drepturilor omului, de catre autoritatile colectivitatilor locale.

 

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut in HG nr. 918/2013.

 

Perspective profesionale

 

Programul oferă cunoștințe, abilități, competențe în domeniul Drept pentru administrația publică locală, necesare unor ocupații din sfera autorităților colectivităților locale, a puterii executive, a unor funcții și demnități care implică exercițiul puterii publice.

 Programul se adresează unor ocupații din administrația publică locală precum și altor ocupații din grupa majoră 1 COR, care pretind atât cunoștințe de științe administrative, cât și cunoștințe juridice aprofundate privind dreptul colectivităților locale și mecanismele acestuia. Astfel, programul:

 ·         Completează formația juridică cu cunoștințe de drept public specifice pentru ocupații din sfera administrației publice locale, a puterii executive – pentru absolvenții de drept;

·         Extinde cunoștințele de licență cu cele de drept public aprofundat, specifice administrației publice locale – pentru absolvenții altor specializări decât drept.

 

Coordonatele programului de master

 

Dreptul Colectivitatilor Locale reprezinta un program masteral de 4 semestre, pe durata a 2 ani. Prin finalizarea acestui program de studiu se obţin 120 de ECTS, necesare completării studiilor în conformitate cu Procesul Bologna. Programul de master se organizează exclusiv în sistem de învăţământ cu frecvenţă.

 

            Planul de învățământ cuprinde discipline precum:

 

-          Instituții ale administrației colectivităților locale;

 

-          Acte juridice, procedură, contencios administrativ;

 

-          Dreptul serviciilor publice locale;

 

-          Patrimoniul colectivităților locale;

 

-          Strategii ale dezvoltării locale;

 

-          Deptul mediului și colectării deșeurilor;

 

-          Regimul juridic al restituirii proprietăților;

 

-          Achiziții publice;

 

-          Dreptul finanțelor publice locale;

 

-          Managementul situațiilor de urgență;

 

-          Dreptul european al colectivităților locale;

 

-          Competențe partajate și delegate colectivităților locale;

 

-          Fonduri europene și proiecte de dezvoltare locală;

 

-          Urbanism și autorizare în construcții.

 

Pentru mai multe informatii, sa pot consulta si urmatoarele documente:

 

Regulamentul si Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor (SNSPA) .