Rezultate examen admitere iulie 2017

 

 

 ADMITERE 2017

 

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI BUGETATE

 

În perioada 21 - 25 iulie 2017, candidaţii admişi la forma de învățământ  cu frecvență (ZI) se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică (etaj 6, sala 606) pentru înmatriculare.

 

Înmatricularea constă în semnarea contractului de şcolarizare

şi achitarea taxei de înmatriculare (100 lei – se va prezenta Secretariatului dovada plăţii)

 

Taxa de înmatriculare poate fi plătită la Casieria SNSPA sau în contul SNSPA-FAP deschis la

BRD Sucursala Victoria – RO38BRDE445SV19964904450 (cod fiscal 9510194)

 

Neprezentarea la Secretariat în perioada menţionată

atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs

 

Program Secretariat (21 – 25 iulie 2017) - L: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ

 

În perioada 21 - 25 iulie 2017, candidaţii admişi la forma de învățământ  cu frecvență (ZI) pe un loc cu taxă se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică (etaj 6, sala 606) pentru înmatriculare

 

Înmatricularea constă în semnarea contractului de şcolarizare, achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) şi a primei rate din taxa de şcolarizare (900 lei)

(se va prezenta Secretariatului dovada plăţii)

 

Taxele de înmatriculare şi şcolarizare  pot fi plătite la Casieria SNSPA sau în contul SNSPA-FAP deschis la

BRD Sucursala Victoria – RO38BRDE445SV19964904450 (cod fiscal 9510194)

 

Neprezentarea la Secretariat în perioada menţionată

atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs

 

Program Secretariat (21 – 25 iulie 2017) - L: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

 

 

ADMITERE 2017

 

ADMITERE la învăţământ la distanţă

 

 

 

(pentru mai multe detalii: http://administratiepublica.eu/index.php/studii-universitare/invatamant-la-distanta-id)

 

Candidaţii respinși la forma de învățământ (ZI) se pot prezenta până în data de 25 iulie 2017 la concursul pentru ocuparea unui loc la forma de învăţământ la distanţă.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi: Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică (etaj 6, biroul 606) şi pagina web: http://administratiepublica.eu/index.php/studii-universitare/invatamant-la-distanta-id

 

RETRAGEREA dosarului de concurs

 

Retragerea dosarelor depuse la admitere se face

în perioada 21 – 25 iulie 2017pe baza legitimaţiei de concurs

 

PROGRAMUL SECRETARIATULUI FACULTĂŢII DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

L: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00