Integritate Publică şi Politici anticorupţie

Coordonate


Integritate publică şi politici anticorupţie este un program de master creat din iniţiativa Facultăţii de Administraţie Publică a SNSPA, cu aportul Transparency International România, pentru a răspunde unei provocări emergente pe piaţa muncii din România, dar deja consacrată în spaţiul vest-european, având o puternică orientare aplicativă şi de dezvoltare personală şi profesională. Pregătirea specialiştilor în domeniul politicilor de conformitate are în vedere dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în domeniul integrităţii publice, a politicilor antifraudă şi anticorupţie, astfel încât aceştia să asigure funcţiunile cheie la nivelul organizațiilor publice şi private de securizare împotriva vulnerabilităţilor şi de asistenţă şi promovare a măsurilor de evitare a vulnerabilităţilor în domeniul integrităţii publice, a politicilor antifraudă şi anticorupţie. Programul a fost acreditat de ARACIS în anul 2015.

Cui se adresează?

Programul se adresează cu precădere, fără a fi limitativ, absolvenţilor de ştiinţe administrative, ştiinţe juridice şi ştiinţe economice în completarea ciclului I în sistemul Bologna.

Totodată sunt încurajate să participe la program şi persoanele din administraţia publică care au atribuţii de consilieri de etică, de control managerial intern, audit şi control, precum şi persoanele din sectorul privat, cu precădere din companiile medii şi mari, listate la bursă sau societăţile de utilităţi, care îşi desfăşoară activitatea în compartimentele de conformitate, audit, control intern, corporate public affairs sau managementul calităţii.

Competenţe profesionale

 • Capacitatea de identificare şi soluţionare a problemelor de aplicarea a legislaţiei, principiilor şi bunelor practici în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

 • Identificarea contextului organizaţional în care se aplică masurile din planurile de evitare a fraudelor şi corupţiei la nivelul organizaţiei

 • Cunoașterea limitelor juridice naționale și supranaționale privind politicile anticorupţie

 • Gestionarea problemelor privind reformele anticorupţie dedicate agenţilor economici şi instituţiilor publice, inclusiv cele generate în procesul de globalizare

 • Organizarea cadrului logic în materia planificării strategice în combaterea fraudelor şi a corupţiei şi dezvoltarea capacităţii de alocare eficientă a resurselor, comportament optimizator şi adoptarea de decizii într-un context previzibil

 • Capacitatea de analiză a problemelor financiare cu care se confruntă instituţiile publice, în sensul găsirii căilor de soluţionare pentru finanţarea politicilor anticorupţie

Pregătirea pune accent pe transdisciplinaritate şi include discipline specifice dreptului, managementului, economiei şi comunicării pentru a asigura o acoperire 360% a competenţelor de care specialiştii nou formaţi vor avea nevoie pe piaţa muncii. Totodată aceasta le va permite specialiştilor în domeniul politicilor de conformitate să aibă un rol integrator în îndeplinirea funcţiunii lor şi ca conlucreze cu alte compartimente şi funcţiuni la nivelul organizaţiilor publice şi private.

Perspective profesionale

 

 • Expertiză, consultanţă, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:
  • Autorităţi şi instituţii publice (ministere, consilii judeţene)
  • Proiecte publice
  • Sector privat (companii multinaţionale, întreprinderi mijlocii, companii cu capital de stat sau regii autonome)
  • ONG-uri
 • Cercetare în domeniul ştiinţelor administrative
 • Predare şi formare (şcoli, licee, centre de educaţie a adulţilor, programe de formare profesională)

Structura programului

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învăţământ: cursuri de zi - sistem de învăţământ cu frecvenţă

Cadrele didactice – magistraţi ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale internaţionale, reprezentaţi ai unor instituţii de combatere a corupţiei, precum şi profesori universitari consacraţi, cu o largă expertiză practică în domeniul de predare

Discipline studiate:

Semestrul I: Sisteme administrative comparate; Drepturile fundamentale la transparentă şi bună administrare – instrumente si mecanisme de garantare; Metodologii de analiză a corupţiei; Acorduri şi obligaţii internaţionale de combatere a corupţiei

Semestrul II: Legalitate, planificare strategică şi politici anticorupție; Politici de conformitate anticorupție; Monitorizarea si evaluarea programelor anticorupție; Analiza economică a corupţiei

Semestrul III: Finanțarea instituțiilor publice; Standarde europene in asigurarea integrităţii publice; Promovarea integrităţii publice în cadrul organizaţiei; Control managerial intern; Proiect cercetare aplicată

Semestrul IV: Răspunderea instituţională şi riscurile patrimoniale şi comerciale pentru corupţie; Răspunderea individuală pentru corupţie; Structuri antifraudă şi anticorupţie; Metode şi tehnici de elaborare a lucrării de absolvire