ADMITERE 2017

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 


 

 

 

DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

PUBLIC SECTOR MANAGEMENT

 Duration of study: 2 years (4 semesters, 120 ECTS)

Language of study: English

Capacity: 40 places (full-time courses)

Number of state-grants: 18

Short description: Public Sector Management aims at developing competencies and skills necessary to all interested parties in working inside or with the public sector. The Master Program is designed to accommodate graduates of public administration, political sciences, economics and management, but its flexible and integrated curriculum allows everyone interested in developing a career in public affairs to successfully follow its courses.

 

PUTEREA EXECUTIVA SI ADMINISTRATIA PUBLICA

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 45 locuri

Numarul de locuri bugetate: 17

Descriere: Puterea executiva si administratia publica se concentreaza pe analiza juridica, administrativa si economica a organizatiei publice. Cu un caracter aplicat si un corp teoretic interdisciplinar, acest program de master se adreseaza deopotriva practicienilor din administratia publica si celor care isi pregatesc o cariera in functia publica, nationala si europeana.

 

 

MANAGEMENTUL SECTORULUI  PUBLIC

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 45 locuri

Numarul de locuri bugetate: 17

Descriere: Managementul Sectorului Public dezvolta competentele si abilitatile necesare tuturor celor interesati de lucrul in interiorul sau cu sectorul public. Programul de master se adreseaza cu preponderenta absolventilor de stiinte administrative, stiinte politice si economie, insa curriculum-ul sau flexibil ofera posibilitatea tuturor celor interesati de crearea si dezvoltarea unei cariere in afaceri publice sa devina studentii Facultatii de Administratie Publica.

 

 

SPATIUL PUBLIC EUROPEAN

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 45 locuri

Numarul de locuri bugetate: 17

Descriere: Spatiul Public European propune o aprofundare a studiului afacerilor europene, integrand metode de cercetare si analiza practica specifice stiintelor politice, economice si juridice si relatiilor internationale. Acest program masteral traseaza o linie de cariera pentru functionari europeni, angajati in sistemul public ori privat si persoane interesate de procesul integrarii europene.

 

 

STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 45 locuri

Numarul de locuri bugetate: 17

Descriere: Studii Administrative Europene dezvolta o abordare interdisciplinara a afacerilor europene, propunand analiza integrata a fenomenelor administrative, politice si economice presupuse de procesul integrarii europene. Acest program masteral se adreseaza functionarilor europeni, angajatilor din sistemul public si cel privat si persoanelor interesate de afacerile europene.


 

MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 45 locuri

Numarul de locuri bugetate: 17

Descriere: Masteratul “Managementul Afacerilor Publice” este un masterat interdisciplinar care are drept obiectiv principal asigurarea conexiunilor necesare dintre sectorul public si sectorul privat. Termenul de “afaceri publice” este adeseori utilizat pentru a desemna relatia existenta intre o organizatie si alti actori interesati. Acesti actori pot apartine mediului politic, sectorului public, sectorului corporatist, mediului sindical, mediului de cercetare (think tanks), organizatiilor profesionale si mass media.

Desi nu exista o denumire formalizata pentru specialistul in afaceri publice sau pentru pozitia in cadrul unei organizatii, acesta poate activa in urmatoarele domenii: afaceri publice, afaceri guvernamentale, relatii guvernamentale, afaceri parlamentare, relatii parlamentare, afaceri europene, consilier politic, consultanta, comunicare corporatista, relatii cu comunitatea etc.

Pentru a raspunde exigentelor pietei muncii, pregatirea masteranzilor are in vedere acoperirea unei largi palete de discipline, specifice domeniului stiintelor administrative, stiintelor juridice, si stiintelor economice. Acestea confera absolventului abilitatile necesare unei insertii rapide pe piata muncii.

 

 

INTEGRITATE PUBLICA SI POLITICI ANTICORUPTIE

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 45 locuri

Numarul de locuri bugetate:17

Descriere: Integritate publica si politici anticoruptie este un program de master creat din initiativa Facultatii de Administratie Publica a SNSPA, cu aportul Transparency International Romania, pentru a raspunde unei provocari emergente pe piata muncii din Romania, dar deja consacrata in spatiul vest-european, avand o puternica orientare aplicativa si de dezvoltare personala si profesionala. Pregatirea specialistilor in domeniul politicilor de conformitate are in vedere dezvoltarea de abilitati si competente in domeniul integritatii publice, a politicilor antifrauda si anticoruptie, astfel incat acestia sa asigure functiunile cheie la nivelul organizatiilor publice si private de securizare impotriva vulnerabilitatilor si de asistenta si promovare a masurilor de evitare a vulnerabilitatilor in domeniul integritatii publice, a politicilor antifrauda si anticoruptie.

 

DOMENIUL DREPT

 

DREPT SI GUVERNARE EUROPEANA

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 38 locuri

Numarul de locuri bugetate: 18

Descriere: Drept si guvernare europeana ofera o specializare in domeniul juridic al afacerilor publice si al guvernării. Pregatirea pune accent pe disciplinele de drept public, intern si comparat si, complementar, pe disciplinele de economie si management.

 

 

DREPTUL COLECTIVITATILOR LOCALE

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 37 locuri

Numarul de locuri bugetate: 17

Descriere: Dreptul colectivitatilor locale ofera cunostinte, abilitati, competente in domeniul Drept pentru administratia publica locala, necesare unor ocupatii din sfera autoritatilor colectivitatilor locale, a puterii executive, a unor functii si demnitati care implica exercitiul puterii publice. Programul se adreseaza unor ocupatii din administratia publica locala – de predilectie – precum si pentru alte ocupatii din grupa majora 1 COR, ocupatii care pretind atat cunostinte de stiinte administrative, cat si cunostinte juridice aprofundate privind dreptul colectivitatilor locale si mecanismele acestuia.

 

 

EXAMEN DE ADMITERE

Examenul de admitere consta in evaluarea, in cadrul unui interviu, a cunostintelor de specialitate ale candidatului(ei) relevante programului masteral ales. Interviul va urmari cu precadere, capacitatea candidatului(ei) de a sustine eseul academic inregistrat in dosarul de concurs.

Limba in care se desfasoara interviul este limba romana (pentru programul masteral “Public Sector Management”, interviul se poate desfasura si in limba engleza). In situatia in care in urma interviului, doi sau mai multi candidati obtin medii egale, departajarea se va realiza pe baza mediei obtinute de acestia la examenul de licenta.

 Pentru programele de masterat organizate in limba romana, eseul academic va fi redactat in limba romana; pentru programul “Public Sector Management”, eseul va fi redactat in limba engleza.

 Eseul academic nu va depasi 10 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand) si va trata o tema considerata de candidat(a) relevanta pentru programul masteral ales.  Este recomandat ca in alegerea subiectului eseului, candidatul (a):sa analizeze planurile de invatamant si fisele disciplinelor aferente masteratului ales si sa valorifice cercetari realizate anterior (de ex: in cadrul licentei). In mod obligatoriu, eseul va cuprinde: Foaie de titlu (Titlul formei de masterat, numele si prenumele candidatei/ului, titlul referatului); Cuprins (lista sectiunilor si a subsectiunilor, daca este cazul); Sectiunea 1, 2, ... (inclusiv Introducere si Concluzii); Bibliografie. In vederea citarii corespunzatoare a surselor bibliografice, pot fi folosite stilurile Chicagosi Harvard. Pentru respectarea drepturilor de autor, va rugam sa consultati si Ghidul Anti-Plagiat al Facultăţii de Administraţie Publică.

 

Bibliografie orientativa pentru eseu (candidatii sunt incurajati sa studieze si alte surse bibliografice)

1.    ALEXANDRU, Ioan (2008), Tratat de administratie publica, Editura Universul juridic, Bucuresti;

2.     ALEXANDRU, Ioan (2012), Democratia constitutionala - utopie si/sau realitate, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

3.     ANDREI, Liviu C. (2011), Economie europeana, Editura Economica, Bucuresti;

4.     ANDREI, Tudorel si colectivul (2008), Coruptia. O analiza economica si sociala, Editura Economica, Bucuresti;

5.     BALAN, Emil si colectivul (2011), Buna administrare: de la viziune la actiune, Editura Comunicare.ro, Bucuresti;

6.     CARAUSAN, Mihaela (2012), Drept administrativ, Editura Economica, Bucuresti;

7.     DINCA, Dragos, DUMITRICA, Catalin (2010), Dezvoltare si planificare urbana, Editura Pro Universitaria, Bucuresti;

8.     DINCA, Dragos (2012), Sistemul administrativ romanesc - inspiratie franceza si adaptare autohtona, Editura Economica, Bucuresti;

9.     DRAGAN, C.M. (2009), Noile orizonturi ale contabilitatii institutiilor publice, Editura Universitara, Bucuresti;

10.   GEORGESCU, Andrada Maria (2011), Administrarea finantelor publice si a bugetului, Editura Pro Universitaria, Bucuresti;

11.   GRIGORESCU, Adriana, (2009), Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, Bucuresti;

12.   HAINES, Rosemarie (2009), Tipuri si tehnici de comunicare in organizatii, Editura Universitara, Bucuresti;

13.   IANCU, Diana – Camelia (2010), Uniunea Europeana si administratia publica, Editura Polirom, Iasi;

14.   IANCU, Diana – Camelia (2013), Local Reforms in Transitional Democracies, Editura Institutul European, Iasi;

15.   MANDA, Cezar, MANDA, Corneliu (2008), Stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

16.   MATEI, Ani (2003), Economie publica. Analiza economica a deciziilor publice, Editura Economica, Bucuresti;

17.   MATEI, Lucica (2009), Romanian Public Management Reform, Ed.Economica, Bucuresti;

18.   POPESCU, Luminita Gabriela (2006), Administratie si politici publice, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

19.   POPESCU, Radu Razvan (2011), Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti;

20.   ZLATESCU, Irina (2008), Drepturile omului –un sistem in evolutie, ed. a 2-a, rev., Ed. IRDO, Bucuresti.

 

CALENDAR ADMITERE 2017

 

Invatamant cu frecventa (ZI), locuri subventionate si cu taxa – sesiunea septembrie 2017

 

Înscrieri

11-20 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs

21 septembrie 2017

Examen (interviu)

22 septembrie 2017

ora 9:00

Afișarea rezultatelor

23 septembrie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de licență în original / adeverințelor care atestă promovarea licenței în 2017 și/sau plata primei rate a taxei de școlarizare)

25-27 septembrie 2017

L-Mi: 9:00-16:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

27-28 septembrie 2017

9:00-13:00

Semnarea contractelor de studii

25-27 septembrie 2017

L-Mi: 9:00-16:00

Ceremonia deschiderii noului anului universitar (2017-2018)

2 octombrie 2017

ora 17:00

 

  Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – IF 2017 – Camera 604, etaj 6, SNSPA, Bdul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi pe locurile subventionate vor depune la Secretariatul facultatii diploma de licenta in original si vor achita taxa de inmatriculare. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa se vor inmatricula numai dupa achitarea taxei de inmatriculare si a primei rate din taxa de scolarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatricularein perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea septembrie 2017, se organizeaza o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2017.

Pentru anul universitar 2017/2018:

  • taxa de inscriere la concursul de admitere septembrie 2017: 150 lei
  • taxa de inmatriculare este: 100 lei
  • taxa de scolarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu in limba romana : (rata 1: 900 lei; rata 2: 1200 lei; rata 3: 1200 lei) si 4000 lei pentru programul de studiu in limba engleza  (rata 1: 1200 lei; rata 2: 1400 lei; rata 3: 1400 lei). Cele 3 rate se pot platii pâna la următoarele date:  rata 2 - 31 ianuarie 2018, rata 3 - 31 mai  2018.

 

 LOCURI RĂMASE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

DREPTUL COLECTIVITĂȚILOR LOCALE

10 LOCURI FĂRĂ TAXĂ, 19 LOCURI CU TAXĂ

DREPT ȘI GUVERNARE EUROPEANĂ

5 LOCURI FĂRĂ TAXĂ, 20 LOCURI CU TAXĂ

PUBLIC SECTOR MANAGEMENT

3 LOCURI FĂRĂ TAXĂ, 22 LOCURI CU TAXĂ

SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN

1 LOC FĂRĂ TAXĂ, 27 LOCURI CU TAXĂ

STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE

27 LOCURI CU TAXĂ

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC

25 LOCURI CU TAXĂ

PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

26 LOCURI CU TAXĂ

MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE

28 LOCURI CU TAXĂ

INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE

20 LOCURI CU TAXĂ

 

DOSAR DE CONCURS

 

 

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente: 

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licenta sau echivalenta acesteia (adeverinta, copie legalizata sau original);

- certificat de nastere (copie);

- certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

- pentru invatamant cu frecventa (ZI): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va contine adeverinta de la locul de munca al unuia dintre parinti. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea septembrie 2017, la Facultatea de Administratie Publica, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere IFR. In acest sens, dosarul de concurs va contine o copie a legitimatiei de concurs pentru sesiunea IF, septembrie 2017.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate; 

- eseu academic, realizat conform recomandarilor din sectiunea “Examen de admitere”.   

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)