ADMITERE 2017

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 


 

 

SPECIALIZARI 

 

PUTEREA EXECUTIVA SI ADMINISTRATIA PUBLICA 

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS) 

Limba de studiu: romana  

Cifra de scolarizare: 35 locuri  

Descriere: Puterea executiva si administratia publica se concentreaza pe analiza juridica, administrativa si economica a organizatiei publice. Cu un caracter aplicat si un corp teoretic interdisciplinar, acest program de master se adreseaza deopotriva practicienilor din administratia publica si celor care isi pregatesc o cariera in functia publica, nationala si europeana.

 

 

 

MANAGEMENTUL SECTORULUI  PUBLIC

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Limba de studiu: romana

Cifra de scolarizare: 35 locuri

Descriere: Managementul Sectorului Public dezvolta competentele si abilitatile necesare tuturor celor interesati de lucrul in interiorul sau cu sectorul public. Programul de master se adreseaza cu preponderenta absolventilor de stiinte administrative, stiinte politice si economie, insa curriculum-ul sau flexibil ofera posibilitatea tuturor celor interesati de crearea si dezvoltarea unei cariere in afaceri publice sa devina studentii Facultatii de Administratie Publica. 

 

 

 

SPATIUL PUBLIC EUROPEAN 

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS) 

Limba de studiu: romana 

Cifra de scolarizare:35 locuri  

Descriere: Spatiul Public European propune o aprofundare a studiului afacerilor europene, integrand metode de cercetare si analiza practica specifice stiintelor politice, economice si juridice si relatiilor internationale. Acest program masteral traseaza o linie de cariera pentru functionari europeni, angajati in sistemul public ori privat si persoane interesate de procesul integrarii europene.

 

 

 

STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE 

Durata studiilor: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS) 

Limba de studiu: romana  

Cifra de scolarizare:35 locuri  

Descriere: Studii Administrative Europene dezvolta o abordare interdisciplinara a afacerilor europene, propunand analiza integrata a fenomenelor administrative, politice si economice presupuse de procesul integrarii europene. Acest program masteral se adreseaza functionarilor europeni, angajatilor din sistemul public si cel privat si persoanelor interesate de afacerile europene.   

 

 

 EXAMEN DE ADMITERE 

Examenul de admitere consta in evaluarea eseului academic inregistrat de candidat (a) in dosarul de concurs.  

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de licenţă (80%) si  nota eseului academic (20%). 

Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere. 

Eseul academic nu va depasi 10 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand) si va trata o tema considerata de candidat(a) relevanta pentru programul masteral ales.  Este recomandat ca in alegerea subiectului eseului, candidatul(a) sa analizeze planurile de invatamant si fisele disciplinelor aferente masteratului ales si sa valorifice cercetari realizate anterior (de ex: in cadrul licentei). In mod obligatoriu, eseul va cuprinde: Foaie de titlu (Titlul formei de masterat, numele si prenumele candidatei/ului, titlul referatului); Cuprins (lista sectiunilor si a subsectiunilor, daca este cazul); Sectiunea 1, 2, ... (inclusiv Introducere si Concluzii); Bibliografie. In vederea citarii corespunzatoare a surselor bibliografice, pot fi folosite stilurile Chicago si Harvard. Pentru respectarea drepturilor de autor, va rugam sa consultati si Ghidul Anti-Plagiat al Facultăţii de Administraţie Publică.

 

 

 

 Bibliografie orientativa pentru eseu (candidatii sunt incurajati sa studieze si alte surse bibliografice) 

 1.     ALEXANDRU, Ioan (2008), Tratat de administratie publica, Editura Universul juridic, Bucuresti; 

2.     ALEXANDRU, Ioan (2012), Democratia constitutionala - utopie si/sau realitate, Editura Universul Juridic, Bucuresti; 

3.     ANDREI, Liviu C. (2011), Economie europeana, Editura Economica, Bucuresti; 

4.     ANDREI, Tudorel si colectivul (2008), Coruptia. O analiza economica si sociala, Editura Economica, Bucuresti; 

5.     BALAN, Emil si colectivul (2011), Buna administrare: de la viziune la actiune, Editura Comunicare.ro, Bucuresti; 

6.     CARAUSAN, Mihaela (2012), Drept administrativ, Editura Economica, Bucuresti; 

7.     DINCA, Dragos, DUMITRICA, Catalin (2010), Dezvoltare si planificare urbana, Editura Pro Universitaria, Bucuresti; 

8.     DINCA, Dragos (2012), Sistemul administrativ romanesc - inspiratie franceza si adaptare autohtona, Editura Economica, Bucuresti; 

9.     DRAGAN, C.M. (2009), Noile orizonturi ale contabilitatii institutiilor publice, Editura Universitara, Bucuresti; 

10.     GEORGESCU, Andrada Maria (2011), Administrarea finantelor publice si a bugetului, Editura Pro Universitaria, Bucuresti; 

11.     GRIGORESCU, Adriana, (2009), Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, Bucuresti; 

12.     HAINES, Rosemarie (2009), Tipuri si tehnici de comunicare in organizatii, Editura Universitara, Bucuresti; 

13.     IANCU, Diana – Camelia (2010), Uniunea Europeana si administratia publica, Editura Polirom, Iasi; 

14.     IANCU, Diana – Camelia (2013), Local Reforms in Transitional Democracies, Editura Institutul European, Iasi; 

15.     MANDA, Cezar, MANDA, Corneliu (2008), Stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, Bucuresti; 

16.     MATEI, Ani (2003), Economie publica. Analiza economica a deciziilor publice, Editura Economica, Bucuresti; 

17.     MATEI, Lucica (2009), Romanian Public Management Reform, Ed.Economica, Bucuresti; 

18.     POPESCU, Luminita Gabriela (2006), Administratie si politici publice, Editura Universul Juridic, Bucuresti; 

19.     POPESCU, Radu Razvan (2011), Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti; 

20.     ZLATESCU, Irina (2008), Drepturile omului –un sistem in evolutie, ed. a 2-a, rev., Ed. IRDO, Bucuresti. 

 

 

Invatamant cu frecventa redusa (IFR), locuri cu taxa – sesiunea septembrie 2017

 

Înscrieri

5-13 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

 

 

Evaluarea eseului academic

14 septembrie 2017

 

Afișarea rezultatelor

15 septembrie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de licență în original / adeverințelor care atestă promovarea licenței în 2017 și/sau plata primei rate a taxei de școlarizare)

16-18 septembrie 2017

L: 9:00-16:00; S-D: 9:00-13:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

19 septembrie 2017

9:00-13:00

Semnarea contractelor de studii

16-18 septembrie 2017

L: 9-00-16:00; S-D: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului anului universitar (2017-2018)

2 octombrie 2017

ora 17:00

 

 

 Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – IFR 2017 – Salile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bdul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti 

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi vor achita taxa de inmatriculare in valoare de 100 lei si prima rata din taxa de scolarizare. 

Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatricularein perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2017, se organizeaza o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2017.


Pentru anul universitar 2017/2018: 

  • taxa de inscriere la concursul de admitere septembrie 2017: 100 lei
  • taxa de inmatriculare este: 100 lei
  • taxa de scolarizare (IFR) este: 3300 lei (rata 1: 900 lei; rata 2: 1200 lei; rata 3: 1200 lei).

 

 LOCURI RĂMASE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN

31 LOCURI CU TAXĂ

STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE

32 LOCURI CU TAXĂ

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC

22 LOCURI CU TAXĂ

PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

23 LOCURI CU TAXĂ

 

DOSAR DE CONCURS

 

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureatsau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licenta sau echivalenta acesteia (adeverinta, copie legalizata sau original);

- certificat de nastere (copie);

- certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

- pentru invatamantul cu frecventa redusa (IFR): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 100 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va contine adeverinta de la locul de munca al unuia dintre parinti. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea septembrie 2017, la Facultatea de Administratie Publica, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere IFR, in limita locurilor disponibile. In acest sens, dosarul de concurs va contine o copie a legitimatiei de concurs pentru sesiunea IF, iulie sau septembrie 2017.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu academic, realizat conform recomandarilor din sectiunea “Examen de admitere”.

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IFR)