ADMITERE 2017

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Specializarile „Administratie publica” si „Administratie europeana”

 

EXAMEN DE ADMITERE

Examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise (examen tip grila, constand in 30 de intrebari cu cate o varianta de raspuns corecta) la o disciplina, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba romana, Limba engleza sau Stat si democratie.

Media concursului de admitere este formata din: nota examenului de admitere (80%) si  media examenului de bacalaureat (20%).

Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere. Pentru mai multe informatii privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in Facultatea de Administratie Publica, va rugam sa consultati: Regulamentul concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017.

Programa de admitere pentru disciplinele de concurs poate fi consultata aici:


Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2017 pot fi descarcate aici:

 

In ziua probei scrise, cate 30 dintre subiectele de mai sus /disciplina vor fi extrase pentru a constitui “Subiectele de concurs”.

 In anul universitar 2017/2018, Facultatea de Administratie Publica a scos la concurs 350 de locuri: 200 locuri pentru specializarea Administratie Publica,150 locuri pentru specializarea Administratie Europeana.

 Pentru mai multe informatii privind organizarea si desfasurarea examenului de admitere, va rugam sa consultati: Regulamentul concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017.

 

CALENDAR ADMITERE
 

Invatamant cu frecventa (ZI) - sesiunea septembrie 2017

 

  

Înscrieri

11-15 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00 V: 9:00-13:00

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs

16 septembrie 2017

Examen

18 septembrie 2017

ora 8:30

Afișarea rezultatelor

18 septembrie 2017

Depunerea contestațiilor

Afișarea rezultatelor acestora

19 septembrie 2017

19 septembrie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de bacalaureat în original / adeverințelor care atestă promovarea bacalaureatului în 2017 și/sau plata primei rate a taxei de școlarizare)

19-21 septembrie 2017

9:00-16:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

19-21 septembrie 2017

9:00-16:00

Semnarea contractelor de studii

18-29 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului an universitar (2017-2018)

2 octombrie 2017

ora 10:00 (specializarea AP), ora 12:00 (specializarea AE)

 

 

Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – IF 2017 – Salile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bld. Expozitiei  nr. 30A, sector 1, Bucuresti

 

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi pe locurile subventionate vor depune la Secretariatul facultatii diploma de bacalaureat in original si vor achita taxa de inmatriculare. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa se vor inmatricula numai dupa achitarea taxei de inmatriculare si a primei rate din taxa de scolarizare.

 

Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare in perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs. 

 

Pentru anul universitar 2017/2018

 ·         taxa de inscriere la concursul de admitere 2017: 150 lei

 ·         taxa de inmatriculare este: 100 lei

 ·         taxa de scolarizare (IF) este: 2900 lei (rata 1 : 900 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2018: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2018: 1000 lei).

Numărul total de locuri scoase la concurs de Facultatea de Administrație Publică este de 350 dispuse astfel:
200 locuri la specializarea Administrație Publică, din care 130 locuri subvenționate,
- 150 locuri la specializarea Administrație Europeană, din care 95 locuri subvenționate.
 Locuri rămase pentru sesiunea septembrie: Administratie publica: 36 locuri CU TAXĂ respectiv Administratie europeana: 12 locuri CU TAXĂ.

 

DOSAR DE CONCURS

 

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

 

·         diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverinta) (copie legalizata sau original);

·         certificat de nastere (copie);

·         certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

·         carte (buletin) de identitate (copie);

·         adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

·         pentru invatamant cu frecventa (ZI): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va contine adeverinta de la locul de munca al unuia dintre parinti. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2017 la Facultatea de Administratie Publica sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va contine o copie a legitimatiei de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2017.

 ·         4 fotografiicolor, tip buletin de identitate.


* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultatii de Administratie Publica IF: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)