Profesori

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Managementul timpului
Lect.univ.dr. Corina-Georgiana Antonovici
Director al Departamentului de Management Public din cadrul Facultății de Administrație Publică
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Management public, Managementul organizațiilor nonprofit, Structuri, mecanisme și instituții administrative

Asist.univ.dr. Alexandru Volacu

volacu alexandru


 

 

 

Doctor în Științe Politice
Cursuri în SNSPA: Psihosociologia Conducerii, Bazele Științei Politice, Tehnici și metode de formulare a deciziei publice

 

Management de proiect şi surse de finanţare
Conf. univ. dr. Dragoş Jaliu
Imagine contact
Doctor în Management
Cursuri în SNSPA: Managementul proiectelor, Management strategic, Dezvoltare regională şi fonduri structurale

Adriana Miron

Director general al Best Learn Consulting

Proceduri de achiziţii publice şi private. Reglementări și Elemente de E- procurement
Lect. univ. dr. Cătălin Daniel Dumitrică
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Managementul achizițiilor publice, Dezvoltare şi planificare urbană, Politica Regională a UE

Lect. univ. dr. Cătălin Vrabie
Catalin Vrabie
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Elemente de IT pentru administrație publică, Strategii de E-guvernare 

Alin Ion Izvoran
Direcția Generală politici publice, reglementare și armonizare legislativă, ANAP.
Imagine contact

Ioana-Ștefania VLAD

Director - Direcția evaluare documentații de atribuire, ANAP

ioana vlad

 

 

 

 

Strategii de ofertare. Practici anticoncurențiale
Conf. univ. dr. Dragoş Dincă
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Managementul serviciilor publice, Practici decizionale în sectorul public

Florin Nicolae Bunghiuz
Director al Direcției Logistice, Patrimoniu, Achiziții Publice din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Bogdan Marius Chirițoiu
Președinte al Consiliului Concurenței
Imagine contact

Investiţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat
Conf. univ. dr. Mădălina Cocoşatu
Director al Departamentului de Drept din cadrul Facultății de Administrație Publică
Imagine contact
Doctor în Drept
Cursuri în SNSPA: Drept internaţional public, Regimul juridic al funcţiei europene

Conf. univ. dr. Andrada Georgescu
Imagine contact
Doctor în Finanțe
Cursuri în SNSPA: Administrarea finanțelor publice și a bugetului, Management financiar public, Buget și fiscalitate în Uniunea Europeană

Contractele de achiziţii: operaţionalizare şi monitorizare
Conf. univ. dr. Mihaela Cărăuşan
Prodecan al Facultății de Administrație Publică
Imagine contact
Doctor în Drept
Cursuri în SNSPA: Drept administrativ, Drept Administrativ european și al Uniunii Europene, Structuri, mecanisme și instituții europene

Anca Dobre

Anca Dobre
Expert achiziţii publice - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Auditarea proceselor de achiziţie
Lect. univ. dr. Adelina Dumitrescu-Peculea
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA:  Auditul instituțiilor publice, Audit și control financiar în UE, Contabilitatea instituțiilor publice

Mihai Gheorghe
Auditor intern în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A

Contencios administrativ în achiziţii publice şi mecanisme antifraudă
Conf. univ. dr. Victor Alistar
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Contencios administrativ, Deontologia funcționarul public, Legalitate, planificare strategică și politici anticorupție

Asist. univ. dr. Bogdan Berceanu
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Contencios administrativ, Drept administrativ, Drept administrativ european și al Uniunii Europene