Managementul achiziţiilor, fie publice sau private, constituie un domeniu de real interes atât pentru sectorul public, cât şi pentru sectorul privat sau sectorul nonguvernamental, reprezentând principala modalitate de realizare a obiectivelor fixate de către administraţia publică, prin utilizarea unor soluţii sau a unor servicii prestate de către operatorii economici.

Aplicarea cadrului legislativ privind achiziţiile publice şi private de către autorităţile contractante precum şi de către beneficiarii privaţi ai fondurilor europene, presupune o cunoaştere amănunţită a procedurilor cu caracter juridic/administrativ ce stau la baza demarării procesului la nivelul instituţiilor publice, precum şi o atentă cunoaştere a categoriilor de servicii, produse sau lucrări, ce sunt considerate necesare în vederea satisfacerii interesului general.

Demararea procedurilor de achiziţii, trebuie astfel să răspundă pe de o parte necesităţilor identificate de către administraţia publică centrală sau locală, necesităţi ce trebuie să se regăsească la nivelul obiectivelor manageriale specifice autorităţilor contractante, precum şi la nivelul obiectivelor/activităţilor stabilite în cadrul proiectelor cu finanţare europeană de către beneficiarii privaţi.

Caracterul interdisciplinar al procedurilor de achiziţii rezidă tocmai în natura şi diversitatea cerinţelor formulate de către autorităţile contractante/beneficiarii privaţi ai proiectelor europene, cu scopul de a identifica cele mai bune mijloace, soluţii în vederea satisfacerii interesului general, respectiv finalizarea activităţilor stabilite la nivelul proiectului.

Programul de studii postuniversitare Managementul achizițiilor oferă cursanților informații actualizate privind studiul achiziţiilor publice şi private, axându-se pe însușirea de cunoştinţe și competențe cu un profund caracter administrativ, juridic, economic și tehnic, precum: utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în domeniul achizițiilor; negocierea în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private; elaborarea documentelor de specialitate în domeniul achizițiilor publice și private; analiza și aplicarea legislaţiei specifice procedurilor de achiziţie; acordarea de consultanţă de specialitate; planificarea procedurilor de achiziţie; derularea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.