Admiterea în Facultate. Studii de Masterat (IF și IFR)

Admitere masterate 2020

Programe de masterat pentru viitorii specialişti în management și leadership public, politici anticorupție, științe administrative și drept


Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adresează tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autorităţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, acreditată national și european, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.

Facultatea de Administraţie Publică oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: management public, afaceri publice, afaceri europene, e-guvernare, politici antifraudă și anticorupție, administraţie publică, drept, managementul fondurilor europene, managementul achizițiilor publice, spațiul administrativ european.


Programe de masterat

Domeniul Științe administrative IF

Domeniul Științe administrative IFR (e-Masterat)

Domeniul Drept IF


Condițiile de admitere

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF și IFR) este formată din:

  • media examenului de licență (60%)
  • nota obținută în urma evaluării scrisorii de motivare (40%)

Informații suplimentare


Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii de motivare și grila de evaluare a acesteia sunt afișate mai jos. Scrisoarea de motivare se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare (susținere) din partea candidaților

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Științe administrative sau Drept. În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la ambele domenii, este necesară trimiterea a două scrisori de motivare, câte una pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Științe administrative” și domeniul “Drept”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Scrisoarea de motivare se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu, cu excepția situației în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină, în acest caz, candidatul/a va depune scrisoarea de motivare și în respectiva limbă străină. Spre exemplu, dacă sunteți interesați de Managementul Sectorului Public/Managementul Afacerilor Publice/Puterea Executivă și Administrația Publică/Public Sector Management (în această ordine a opțiunilor) trebuie să elaborați scrisoarea de motivare, atât în limba română, cât și în limba engleză.

În situația în care prima opțiune este Public Sector Management (programul cu predare în limba engleză), este suficientă o singură scrisoare de motivare redactată în limba engleză.

Găsiţi cerinţele fiecărui program, accesând paginile masteratelor amintite mai sus.


Admitere online la masteratele Facultății de Administrație Publică

Anul acesta, înscrierea pentru programele noastre de masterat se face doar online. Te invităm, de aceea, să urmezi acești pași:

Pasul 1: Accesează platforma de admitere online, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și deschide-ţi un cont de utilizator.
Pasul 2: Completează câmpurile obligatorii corect și complet și  încarcă documentele solicitate. (certificatul de naștere, actul de identitate și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie - toate scanate sau fotografiate)
Pasul 3a: Selectează Facultatea de Administrație Publică. Dacă te interesează să obții un loc la masteratele în domeniul “Științe administrative” IF sau IFR bifează programele de studii la care vrei să te înscrii. Aceeași regulă se aplică și masteratelor din domeniul “Drept” IF.

Pasul 3b: În fereastra următoare, trebuie să ierarhizezi opțiunile tale prin mutarea opțiunilor mai sus sau mai jos.

Pasul 4: Încarcă scrisoarea de motivare și finalizează prin apăsarea butonului “Trimite”
Pasul 5: Achită taxa de înscriere.

Pasul 6: Încarcă dovada promovării examenului de licență. După susținerea examenului de licență, completează în platforma de admitere online media obținută și încarcă dovada promovării.

Pasul 7: Urmărește pagina noastră web (www.administratiepublica.eu) pentru vedea lista candidaților admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Administrație Publică, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te!


Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice. Facultatea de Administrație Publică va programa în prealabil depunerea documentelor cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice, conform calendarului aprobat.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original doar pentru efectuarea verificării ”conform cu originalul” și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat(ă) din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.


Informații privind admiterea la Facultatea de Administrație Publică pentru:

  • Românii de pretutindeni: Republica Moldova, etnici români, diaspora, vă rugăm verificați această pagină – click aici
  • Non-EU Citizens interested in becoming students at the Faculty of Public Administration, please visit this page – click here

Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică

  • Înscriere: 28 mai 2020 - 12 iulie 2020;
  • Afișare rezultate: 13 iulie 2020
  • Înmatriculare: 13-15 iulie 2020.

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei.

Absolvenții programelor de studii de licență din SNSPA sunt scutiți de plata taxei de înscriere.

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu în limba română și 4000 lei pentru programul de studiu în limba engleză (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 - 31octombrie 2020, rata 2 - 31 ianuarie 2021, rata 3 - 31 mai 2021).

Taxa de școlarizare (IFR): 3300 lei (rata 1: 1100 lei 31 octombrie 2020; rata 2: 1100 lei 31 ianuarie 2021, rata 3: 1100 lei 31 mai 2021).


Ai nevoie de informații suplimentare? Echipa noastră de admitere îți stă la dispoziție! Scrie-ne oricând pe email, la adresa admitere@snspa.ro sau sună-ne la telefon: 0722.260.752 (program de lucru: L-J: 9:00-17:00; V: 9:00-14:00)

Mult succes!


Documente suplimentare:

INSTRUCȚIUNI cu privire la redactarea scrisorii de motivare

MODEL scrisoare de motivare

GRILA de evaluare a scrisorii de motivare

GHID admitere e-Masterat 2020

studenti1