Drept și Guvernare Europeană

eu

Competențe specifice:

 • Aprofundarea cunoştinţelor juridice privind guvernarea şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul public
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice europene.
 • Capacitatea de a soluţiona probleme juridice specifice guvernării europene şi asigurării interesului public.
 • Capacitatea de a recomanda factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel central şi local.
 • Capacitatea de a oferi consultanţă şi asistenţă structurată şi documentată în detaliu.
 • Capacitatea de a asigura promovarea şi respectarea reglementărilor interne ale Uniunii Europene şi internaţionale, precum şi standardele de bună practică în materia drepturilor omului.

Urmează cursurile primului program în domeniul Drept al Facultății de Administrație Publică din SNSPA!

Programul masteral Drept şi Guvernare Europeană, acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior- ARACIS în anul 2014, se adresează, atât licentiaților în drept, cât și absolvenților cu licență în alte domenii precum, științe administrative, științe politice, sociologie, economie etc.

Masteratul oferă o specializare în domeniul juridic al afacerilor publice şi al guvernării. Pregătirea pune accent pe discipline de drept public, intern şi comparat şi, complementar, pe discipline de economie şi management. Prin competenţele, aptitudinile şi abilităţile oferite, absolvenţii vor putea să desfăşoare o activitate în domeniul administraţiei publice statale sau locale, in cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum si al organismelor neguvernamentale.

Programul permite completarea pregătirii specializate necesare persoanelor care activează în sfera puterii executive, dar si a celor din domeniul justiţiei, diplomaţiei, organismelor politice, etc, precum şi extinderea calificării pentru ocupaţii din sfera legislativului şi executivului, care presupun o încărcătură juridică semnificativă.

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut in HG nr. 918/2013.

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

 • să aprofundeze cunoştinţele juridice privind guvernarea şi utilizarea limbajului specific în comunicarea juridică privind spaţiul public
 • să dezvolte capacitatea de analiză și sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice europene
 • să dezvolte capacitatea de soluţionare a problemelor juridice specifice guvernării europene şi de asigurare a interesului public
 • să recomande factorilor de decizie soluţii optime în procesul guverării la nivel central şi local
 • să promoveze și să respecte reglementările nationale si europene, precum şi standardele de bună practică în materia drepturilor omului.

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în: autorităţi şi instituţii publice naţionale şi europene (ministere, primării, prefecturi, Guvern, Parlament, instituţiile Uniunii Europene), companii nationale şi multi-naţionale, organizaţii non-guvernamentale, unitati de invatamant, s.a. Programul Drept si Guvernare Europeana ofera pregatire pentru ocupatii din grupa majora 1 COR - functii si demnitati care implica exercitiul puterii publice - ocupatii care pretind cunostinte de stiinte administrative, dar si cunostinte juridice aprofundate privind statul de drept si mecanismele acestuia.

SPECIALIZAREA "DREPT ȘI GUVERNARE EUROPEANĂ"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Drept public general; Justiţia administrativă; Drept parlamentar; Sisteme administrative comparate.

Semestrul al II-lea: Instituţii europene; Contencios constituţional; Administrare financiară şi domenială; Procedură administrativă necontencioasă.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Guvernanţă europeană; Tehnică legislativă şi standarde privind calitatea reglementării; Responsabilitatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice; Jurisdicția europeană a drepturilor omului.

Semestrul al II-lea: Buget şi fiscalitate în Uniunea Europeană; Drept european de procedură administrativă; Sisteme europene de guvernare; Jurisdicții internaționale.