Departamentul de Management Public

CONDUCERE (începând cu anul 2016)

Director:

Conf.univ.dr. Corina Georgiana Antonovici

CA

 

Consiliul departamental:

E-mail: dmp@administratiepublica.eu


Departamentul de Management Public “Lucica Matei a fost constituit în forma actuală în anul 2011 iar sub cupola sa au fost reunite cadre didactice cu preocupări ştiinţifice şi academice în: management public, management de proiect, management strategic, managementul serviciilor publice, achiziţii publice, dezvoltare urbană, leadership, comunicare şi negociere.     

CADRE DIDACTICE TITULARE:

 • Prof.univ.dr. Grigorescu Adriana
 • Conf.univ.dr. Dincă Dragoş Valentin
 • Conf.univ.dr. Iancu Diana - Camelia
 • Conf.univ.dr. Jaliu Dragoş Dumitru
 • Conf.univ.dr. Antonovici Corina Georgiana
 • Lect univ.dr. Dumitrică Cătălin Daniel
 • Lect.univ.dr. David Diaconu

 CADRE DIDACTICE ASOCIATE (anul universitar 2019-2020):

 • Asist.univ.dr. Anca Moț
 • Balaban Răzvan
 • Chiţescu Răzvan
 • Popescu Ștefan
 • Sandu Cristina