Finalizare

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul postuniversitar de educație permanentă de tip specializare Audit Intern şi Guvernanţă are o durată de 4 luni și se finalizează prin susținerea unui proiect (reprezentând examen de absolvire cu 5 credite).

Absolvenţii programului primesc un Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației şi eliberat de SNSPA, însoţit de un supliment descriptiv care conţine durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate (transmise) de programul postuniversitar de educație permanentă.