Finalizare

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul de studii postuniversitare se finalizează cu un examen de absolvire (5 ECTS) care va consta în susținerea unui proiect.

Absolvenţii programului vor primi un Certificat de Absolvire, însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate de programul postuniversitar de educație permanentă de specializare.