Înscriere

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Seria IX

Înscrierile se vor face în perioada: 1 martie - 27 aprilie 2023

Desfășurarea cursurilor (estimativ): 4 mai 2023 - 17 septembrie 2023 (Joi - Duminică)

Examen de absolvire (estimativ): 29 septembrie 2023

Acte necesare înscrierii:

  • fişa de înscriere (disponibilă aici);
  • diploma de licenţă sau echivalentă (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de naştere (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • copie a actului de identitate;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, în care se menționează apt(ă) pentru profilul la care se candidează;
  • chitanţa care atestă plata integrală (2000 lei) sau a primei rate (1000 lei) din taxa.

 

Plata se face în contul SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

Admiterea la curs se face în baza dosarului.

Actele scanate se vor transmite la adresa exedu@administratiepublica.eu cu subiectul "Inscriere curs Managementul Achizițiilor" şi se vor verifica ulterior pentru confomitate cu originalul.

Persoana de contact:

Eduard Morar, secretar – tel. 0722.260.752.

Program secretariat:

Luni-Joi: 9:00-16:00

Vineri: 9:00-13:00

Sala: 612 (Bd. Expoziției nr. 30 A, et. 6)


Seria VIII.

- Înscrieri: 5 – 23 octombrie 2022

- Desfășurare cursuri (estimativ): noiembrie 2022 - martie 2023

Seria VII.

- Înscrieri: 16 septembrie - 10 octombrie 2019

- Desfășurare cursuri (estimativ): noiembrie 2019 - martie 2020 

Seria VI. 
Înscrieri
25 februarie - 15 martie (luni - vineri)
Desfășurarea cursurilor  (estimativ): 22 martie 2019 - 1 iulie 2019
Sustinere examen certificare de competente: 12 iulie 2019

Seria V. 
Înscrieri
10 septembrie - 5 octombrie (luni - vineri)
Desfășurarea cursurilor  (estimativ): 26 octombrie 2018 - 3 martie 2019
Sustinere examen certificare de competente:22 martie 2019

Calendarul activităților

Seria IV. 
Înscrieri 
19 februarie - 9 martie 2018 (luni - vineri)
Desfasurarea cursului (perioada etimata): 23 martie - 1 iulie 2018
Sustinere examen certificare de competente:13 iulie 2018

Seria III. 
Înscrieri 
15 07.2017-28.07.2017 (luni - vineri)
11.09.2017 -29.09. 2017 (luni - vineri)
Desfăşurarea cursului perioada estimată: 13.10.2017 - 28.02.2018

Seria II. 
Înscrieri 25 februarie - 17 martie 2017 (luni - vineri)
Desfăşurarea cursului: 17 martie - 9 iulie 2017
Examen de certificare a competenţelor: 15 iulie 2017

Seria I. 
Perioada de desfăşurare (25.11.2016 - 24.03.2017) 
Număr participanţi: 35 de participanţi din sectorul public, sectorul privat, organizaţii non-guvernamentale.