Înscriere

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Seria VIII.

Înscrieri
24 februarie - 13 martie (luni - vineri)
Desfășurarea cursurilor  (estimativ): 27 martie 2020 - 5 iulie 2020
Sustinere examen certificare de competente: 17 iulie 2020

 

Seria VII:

- Înscrieri: 16 septembrie - 10 octombrie 2019

- Desfășurare cursuri (estimativ): noiembrie 2019 - martie 2020 

 

Seria VI. 
Înscrieri
25 februarie - 15 martie (luni - vineri)
Desfășurarea cursurilor  (estimativ): 22 martie 2019 - 1 iulie 2019
Sustinere examen certificare de competente: 12 iulie 2019

Seria V. 
Înscrieri
10 septembrie - 5 octombrie (luni - vineri)
Desfășurarea cursurilor  (estimativ): 26 octombrie 2018 - 3 martie 2019
Sustinere examen certificare de competente:22 martie 2019

Calendarul activităților

Seria IV. 
Înscrieri 
19 februarie - 9 martie 2018 (luni - vineri)
Desfasurarea cursului (perioada etimata): 23 martie - 1 iulie 2018
Sustinere examen certificare de competente:13 iulie 2018

Seria III. 
Înscrieri 
15 07.2017-28.07.2017 (luni - vineri)
11.09.2017 -29.09. 2017 (luni - vineri)
Desfăşurarea cursului perioada estimată: 13.10.2017 - 28.02.2018

Seria II. 
Înscrieri 25 februarie - 17 martie 2017 (luni - vineri)
Desfăşurarea cursului: 17 martie - 9 iulie 2017
Examen de certificare a competenţelor: 15 iulie 2017

Seria I. 
Perioada de desfăşurare (25.11.2016 - 24.03.2017) 
Număr participanţi: 35 de participanţi din sectorul public, sectorul privat, organizaţii non-guvernamentale

Program secretariat:
Luni-Joi: 9.00-17.00
Vineri: 9.00-14.00
Sala: 604 

Recomandăm ca prealabil înscrierii la program, candidații să se preînscrie telefonic la nr. de telefon din rubrica "Contact".

Înscriere la program: depunere dosar

Acte necesare înscrierii:

  • fişa de înscriere (aici);
  • diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată;
  • certificatul de naştere (copie legalizată);
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată);
  • copie a actului de identitate;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez.
  • chitanţa care atestă plata primei rate din taxa de şcolarizare (1000 lei).

Plata se face in contul: CONT SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.