Administrație Europeană

snspa

TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ

Licența în specializarea Administrație europeană a fost introdusă pentru prima oară în țară, în anul 2003, la Facultatea de Administrație Publică și începând din anul 2008 este singura la nivel național, acreditată european (de EAPAA).

eapaa

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleaga misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul;
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice;
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil;
  • să INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului;
  • să CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice;
  • să COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale,  europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituții ale Uniunii Europene) și internaționale, organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților etc.

SPECIALIZAREA "ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ"

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele constituționale ale administrației publice; Economie; Elemente de drept civil; Elemente de tehnologia informației; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Sisteme politice și administrative; Statul și administrația publică în societatea modernă; Educație fizică.

Semestrul al II-lea: Drept administrativ I; Drept instituțional european; Elemente de e-administratie; Instituții fundamentale de drept civil pentru administrația publică; Limba straină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Logica acțiunii administrative; Practică; Educație fizică; Istoria administrației publice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Administrarea finanțelor publice și a bugetului; Concepte fundamentale în sociologie; Drept administrative II; Drept financiar și fiscal; Dreptul muncii și securității sociale; Management public; Metodologia cercetării în științele administrative.

Semestrul al II-lea: Bazele guvernării europene; Drept administrativ european; Economie europeană; Justiție europeană; Practică; Spatiul administrativ european; Studii comparative privind funcția publică în Uniunea Europeană.

ANUL 3 (60 credite)

Semestrul I: Spațiul social european; Decizia în Uniunea Europeană; Economia afacerilor publice; Politici publice europene; Politici de buget și fiscalitate în Uniunea Europeană; Dezvoltare regională și fonduri structurale; Comunicare intracomunitară.

Semestrul al II-lea: Teorii ale integrării europene; Elemente de drept internațional; Audit și control financiar în Uniunea Europeană; Identitate europeană; Protecția juridică a drepturilor omului; Managementul proiectelor europene; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.