Program studii postuniversitare Managementul Achizițiilor

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

PROGRAM DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ DE SPECIALIZARE

Programul de studii postuniversitare oferit de Facultatea de Administrație Publică a fost lansat în anul 2016 și se adresează personalului din autorităţile contractante, absolvenților de administrație publică/europeană și altor absolvenți interesați de domeniul achizițiilor, beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fonduri structurale.

Programul Managementul achiziţiilor, prin curricula propusă, îşi propune să abordeze de o manieră interdisciplinară atât noile modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante (Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), precum şi noile reglementări aplicabile beneficiarilor privaţi (Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene) implicaţi în procesul de absorbţie al fondurilor europene.