Profesori

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Managementul timpului
Conf.univ.dr. Corina-Georgiana Antonovici
Director al Departamentului de Management Public din cadrul Facultății de Administrație Publică
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Management public, Managementul organizațiilor nonprofit, Structuri, mecanisme și instituții administrative

Lect.univ.dr. David Diaconu


Doctor în științe politice
Cursuri în SNSPA: Concepte fundamentale în sociologie; Metodologia cercetării în științele administrative, Management public, Leadership în sectorul public; Politică și Administrație; Bazele Științei Politice și Guvernării

Ilie Simion

Director General Adjunct - Direcția Generală de Servicii Interne și Achiziții Publice - Ministerul Finanțelor Publice


Management de proiect şi surse de finanţare
Conf. univ. dr. Dragoş Jaliu
Imagine contact
Doctor în Management
Cursuri în SNSPA: Managementul proiectelor, Management strategic, Dezvoltare regională şi fonduri structurale


Adriana Miron

miron

 

Director general al Best Learn Consulting


Proceduri de achiziţii publice şi private. Reglementări și Elemente de E- procurement

Lect. univ. dr. Cătălin Daniel Dumitrică
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Managementul achizițiilor publice, Dezvoltare şi planificare urbană, Politica Regională a UE
 


Alin Ion Izvoran
Director în cadrul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
Imagine contact


Cristina Bacaințan

cb

Consilier juridic - Departamentul Avizare Legalitate Documente din cadrul Direcției Juridice și Afaceri Corporatiste a Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.


Strategii de ofertare. Practici anticoncurențiale

Conf. univ. dr. Dragoş Dincă
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Managementul serviciilor publice, Practici decizionale în sectorul public


Florin Nicolae Bunghiuz
Director - Direcția Asigurare Logistică Integrată - Ministerul Afacerilor Interne


Bogdan Marius Chirițoiu
Președinte al Consiliului Concurenței
Imagine contact


Investiţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat

Conf. univ. dr. Mădălina Cocoşatu
Director al Departamentului de Drept din cadrul Facultății de Administrație Publică
Imagine contact
Doctor în Drept
Cursuri în SNSPA: Drept internaţional public, Regimul juridic al funcţiei europene


Conf. univ. dr. Andrada Georgescu
Imagine contact
Doctor în Finanțe
Cursuri în SNSPA: Administrarea finanțelor publice și a bugetului, Management financiar public, Buget și fiscalitate în Uniunea Europeană

Corina Listoschi

Auditor intern în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.


Contractele de achiziţii: operaţionalizare şi monitorizare
Conf. univ. dr. Mihaela Cărăuşan
Prodecan al Facultății de Administrație Publică
Imagine contact
Doctor în Drept
Cursuri în SNSPA: Drept administrativ, Drept Administrativ european și al Uniunii Europene, Structuri, mecanisme și instituții europene


Anca Dobre

Anca Dobre
Expert achiziţii publice - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


Auditarea proceselor de achiziţie

Conf. univ. dr. Adelina Dumitrescu-Peculea
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA:  Auditul instituțiilor publice, Audit și control financiar în UE, Contabilitatea instituțiilor publice


Mihai Gheorghe
Auditor intern în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A


Contencios administrativ în achiziţii publice şi mecanisme antifraudă
Conf. univ. dr. Victor Alistar
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Contencios administrativ, Deontologia funcționarul public, Legalitate, planificare strategică și politici anticorupție


Lect. univ. dr. Bogdan Berceanu
Imagine contact
Doctor în Științe Administrative
Cursuri în SNSPA: Contencios administrativ, Drept administrativ, Drept administrativ european și al Uniunii Europene