Managementul Afacerilor Publice

ap

COMPETENȚE SPECIFICE

  • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării afacerilor publice şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     
  • Studiul afacerilor publice şi al proceselor dezionale publice.
  • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice afacerilor publice.
  • Abordarea şi clarificarea situaţiilor de integritate apărute în activitatea organizaţiilor publice şi/sau private.  
  • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.
  • Modernizarea şi inovarea procesului decizional prin aplicarea metodelor şi principiilor statistice.
  • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea diverselor situaţii, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.
  • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.
  • Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a afacerilor publice.
  • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect. 

SPECIALIZAREA "MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Drept și afaceri publice; Guvernanță și management public; Guvernarea electronica și mediul de afaceri; Instrumente modern de analiză a politicilor publice; Managementul fondurilor europene; Strategii de marketing în afaceri publice.

Semestrul al II-lea: Diplomație publică și protocol; Etica afacerilor; Managementul achizițiilor publice; Managementul organizațiilor nonguvernamentale; Principii și tactici de negociere; Teorii și politici economice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Audit și managementul riscurilor; Economie aplicată pentru afaceri publice; Economia corupției; Inovație și antreprenoriat în sectorul public; Lobby și advocacy; metode și principii de analiză statistică.

Semestrul al II-lea: Cercetare aplicată în domeniul afacerilor publice; Managementul performanței în afaceri publice; Tehnici și metode de elaborare a lucrării de absolvire; Politici publice comparate, Practică.