Managementul Sectorului Public

msp

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării activităţilor din sectorul public şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     
 • Studiul managementului instituţiilor şi autorităţilor publice.
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice organizării şi funcţionării autorităţilor publice.
 • Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în procesul de asigurare a calităţii serviciilor publice.  
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantitative.
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme  şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.
 • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.
 • Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a politicilor publice.
 • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect. 
 • Realizarea unui plan de management public integrat al programelor și proiectelor instituționale.

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

 • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
 • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
 • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
 • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
 • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
 • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

SPECIALIZAREA "MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele sectorului public; Drept administrativ al bunurilor; Marketing public; Managementul calității în sectorul public; Organizația publică și managementul resurselor umane.

Semestrul al II-lea: Strategii de e-guvernare; Managementul organizațiilor non-profit; Analiza economică a deciziilor publice; Analiza comparativă în sectorul public; Principii si tactici de negociere.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Resurse strategice de finanțare ale sectorului public; Auditul instituțiilor publice; Managementul financiar public; Metode cantitative și calitative de cercetare în sectorul public; Consultanța, elaborarea și evaluarea programelor în sectorul public; Cercetare științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Analiza politicilor publice pentru manageri; Etică și integritate academică; Managementul proiectului de investiții în sectorul public; Stagiu de elaborare a disertației; Practică de Specialitate.