Doctorat în Științe Administrative

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), începând din anul universitar 2001-2002 (Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4816/23.10.2001), organizează studii universitare de doctorat în științe administrative.

SNSPA a devenit prima instituţie organizatoare de doctorat în domeniul Știinţelor Administrative şi singura până în anul 2015, primii conducători de doctorat în acest domeniu fiind profesorii Lucica Matei, Irina Moroianu Zlătescu şi Constantin M. Drăgan. Ulterior, au devenit conducători de doctorat în acest domeniu profesorii Ani Matei şi Emil Bălan.

In prezent, şcoala doctorală în ştiinţe administrative este formată din următoarele cadre didactice:

 • Prof.univ.dr. Emil Bălan;
 • Prof.univ.dr. Ani Matei;
 • Prof.univ.dr. Irina Moroianu Zlătescu.

Temele proritare de cercetare ştiinţifică ale profesorilor coordonatori din cadrul şcolii doctorale sunt:

PROF. UNIV. DR. ANI MATEI

 • Inovarea socială și impactul său asupra dezvoltării sectorului public;
 • Specializare și coordonare în organizațiile sectorului public în condițiile afirmării guvernanței colaborative. Rolul mecanismelor de tip piață sau rețea;
 • Managementul adaptiv în contextul creșterii complexității administrative. Modele și strategii în sistemele administrației publice;
 • Modelarea și optimizarea structurilor și deciziilor administrative.

PROF. UNIV. DR. EMIL BĂLAN

 • Capacitatea administrativa a organizaţiei publice (elemente; standarde; modalităţi de dezvoltare);
 • Procedura administrativă europeană (principii, reguli, buna administrare);
 • Bună guvernare şi politicile fiscal-bugetare;
 • Răspunderea pentru actul de putere publică (funcţii şi demnităţi publice; acte juridice; responsabilitate).

PROF. UNIV. DR. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

 • Drepturile omului în administrarea justiţiei;
 • Liberul acces al cetăţenilor europeni la funcţiile publice din statele europene;
 • Protecţia informaţiilor şi a datelor personale prin modalităţi administrative;
 • Promovarea şi protejarea drepturilor omului prin mijloace contencioase şi necontencioase;
 • Discriminare multiplă;
 • Imigraţia şi integrarea migranţilor.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultăţi pagina oficială a SNSPA dedicată studiilor doctorale.

ADMITERE

Cuprinsul dosarului de concurs:

Cerere de înscriere la concurs;

Fişa de înscriere, completată cu majuscule (trebuie să conţină toate datele cerute);

Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;

Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, conform anexei 2 din Regulamentul de admitere, care trebuie să se încadreze în temele prioritare de cercetare ale SNSPA;

Copie legalizată după certificatul de naştere;

Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;

Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţa sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;

Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;

Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată), dacă este cazul;

Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere (Plata taxei de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 de lei, se va efectua în contul RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar atașându-se dovada plății).

CURRICULA ŞCOLII DOCTORALE ÎN ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Cursuri doctorale – 2 semestere:

Cercetare ştiinţifică – 4 semestre.

CONTACT

Adresă: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, România, cod postal 010643

Telefon: 0372 249 772

Program:

 • Luni-Joi: 10:00-12:00 / 14:00-16:00;
 • Vineri: 10:00-12:00.