Ocupații vizate

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul postuniversitar de educație permanentă de tip specializare Audit intern și guvernanță, este fundamentat pe următoarea ocupație profesională:

  • Manager îmbunătățire procese - Cod COR 242108.

Alte ocupaţii profesionale vizate de program sunt:

Directori generali, directori executivi și asimilați; Manager; Conducatori și membri ai consiliilor locale; Auditor intern; Auditor public extern; Auditor in managementul riscului; Șef executiv audit intern; Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.