Ocupații vizate

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul postuniversitar se organizează pentru obținerea și/sau dezvoltarea de competențe profesionale comune pentru Expert achiziții publice și Expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale.

Ocupaţiile profesionale vizate de program sunt:

  • Expert achiziţii publice,
  • Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale,
  • Specialist în achiziţii.
  • Consultant achiziții,
  • Consilier în achiziții.
  • Manager marketing,
  • Manager achiziții, etc.