Puterea Executivă și Administrația Publică

ap

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea conceptelor de bază referitoare la puterea executivă şi administraţia publică naţională şi înţelegerea sensului lor specific, a conexiunilor şi determinărilor sistemice dintre ele.
 • Studiul organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice.
 • Expertiza de analiză şi diagnoză a proceselor şi fenomenelor specifice autorităţilor publice, elaborarea şi implementarea politicilor publice şi a instrumentelor financiare ale guvernării.
 • Utilizarea superioară a argumentaţiei pentru a analiza fapte, tendinţe şi modele în societatea publică.
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantative
 • Capacitatea de a elabora şi aplica politicile, reglementările şi instrumentele legale la situaţii sociale concrete în domeniul administraţiei publice
 • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare
 • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect.
 • Capacitatea de înțelegere a fluxurilor informaționale puterea executivă-administrația publică. 
 • Utilizarea documentelor de planificare a resurselor guvernamentale.
 • Utilizarea tehnologiei informatice de management pentru creșterea funcționalității instituționale și eficientizarea activităţilor din sectorul public.

Dobândește cunoștințe relevante despre sistemul administrației publice și instrumentele decizionale și financiare ale acestuia!

Programul masteral analizează din perspectiva juridică, administrativă și economică sistemul puterilor publice și al structurilor corespunzătoare acestora.
Masteranzii studiază fenomenele administrative, în complexitatea lor, raporturile dintre puterile în stat, modalitățile de conducere și gestiune a instituțiilor și autorităților spațiului public.

Programul dezvoltă competențe in domeniul normativității juridice, procedurii administrative, politicilor publice sectoriale și dezvoltării durabile și facilitează înțelegerea relației administrației publice cu cetățenii și modul de raportare la cerințele și necesitățile curente ale acestora într-o societate modernă.

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut în HG nr. 918/2013.

Studiază într-un mediu academic unde teoria și practica se completează!

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Masteratul Puterea Executivă și Administrația Publică pune un accent deosebit pe formarea unor competențe practice de administrare a organizațiilor și instituțiilor publice, alături de pregătirea teoretică adecvată.

 

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

 • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
 • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
 • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
 • să INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
 • să CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
 • să COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

 

SPECIALIZAREA "PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Analiza sistemelor administrației publice; Dreptul mediului și dezvoltare durabilă; Instituții de drept financiar; Structuri, mecanisme și instituții administrative; Teoria administrației.

Semestrul al II-lea: Administrația publică și dreptul de proprietate; Autonomie locală; Instituții europene; Practică de specialitate.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Contabilitate și audit public; Instrumente financiare ale guvernării; Practici decizionale în administrația publică; Administrația publică și puterea procedurilor; Cercetarea științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Managementul resurselor umane în administrația publică; Politici publice sectoriale; Tehnologia informației în administrația publică (e-administrație); Etică și integritate academică; Stagiu de elaborare a diseratației.