Proiecte

proiecte

 

PROIECT EAA GRANTS

Proiect de cooperare inter-instituțională School of Knowledge Production and Transfer for Global Economy and Governance (SKOPE4GEG), cod proiect 18-COP-0032, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme – EEA Grants 2014-2021. Promotor: Scoala Națională de Studii Politice și Administrative, Parteneri: Reykjavik University-Iceland, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

      Pentru mai  multe detalii puteți accesa pagina web a proiectului.

 

PROIECT ROSE SGU-N - ÎMBUNĂTĂȚIREA OPORTUNITĂȚILOR DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR EXPERIENȚIAL ȘI NONFORMAL ÎN FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (ExpertInAdmin)

Subproiectul este finanțat din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități (SGU-N) și a fost aprobat prin AG nr. 210/SG4/NC/II/18.09.2019 pentru perioada 2019-2022.  

Obiectivul general al subproiectului: Îmbunătățirea oportunităților de participare a unui grup de 270 studenți înmatriculați în primul an la studii universitare de licență, în anii universitari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022 (90 studenți/an), cu risc ridicat de abandon, la învățământul de calitate experiențial și nonformal în cadrul Facultății de Administrație Publică în vederea creșterii procentului de promovabilitate de la valoarea de 86,20% la valoare de 87,70% la finalul primului an de licență.

Pentru mai  multe detalii puteți accesa pagina web a proiectului.

PROIECT EAA GRANTS

Proiect de cooperare inter-instituțională Public Sector Renewal Through ICT, A Life-Long Learning Approach, cod proiect 14-SEE-PC-RO_BUCURES13, contract nr. 61/01.08.2014, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Programul Scholarships and inter-institutional cooperation in the Higher Education area of Romania, Norway, Iceland and Liechtenstein. Beneficiar: SNSPA- Facultatea de Administrație Publică. Parteneri: University College of Southeast Norway, Norvegia și Universitatea Valahia din Târgoviște.

PROIECTE COFINANȚATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în adminsitrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii, POSDRU/156/1.2/G/122208, 2014-2015, Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere,” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitatea în învățământul superior”(Beneficiar: SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Partener: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale).

ALTE PROIECTE INTERNAȚIONALE

Competence Management in the European VET-Sector – COMAVET, Parteneri: PD Consult, Danemarca (coordonator de proiect), CCC Central College of Commerce, Scoţia, SNSPA Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică, România, Siveco ROMANIA SA, România, EUC Nord, Danemarca, proiect finanţat prin programul european Leonardo da Vinci, contract: LLP-LdV-ToI/2007/713, 2007-2009.