Secretariat

Roxana Vulpe – Secretar Șefrv

Responsabil: Anul I studii universitare de licență, învăţământ cu frecvenţă

și Studii postuniversitare 

Contact:              Tel:  0372 249 786 

    

                      E-mail: roxana.vulpe@administratiepublica.eu


 

 Birou Admitere – Florina Joița

fjContact:              Tel: 0722 260 752

 

                               E-mail: joita.florina@administratiepublica.eu

                                           admitere@administratiepublica.eu

 


      

Laura Popescu – Secretar

Responsabil: Anul II studii universitare de licență, învăţământ cu frecvenţă

 

Contact:              Tel:  0372 249 778

                               E-mail: laura.popescu@administratiepublica.eu


   

Eduard Morar – Secretar

Responsabil: Anul III studii universitare de licență, învăţământ cu frecvenţă

Contact:              Tel: 0372 249 778

                               E-mail: eduard.morar@administratiepublica.eu


 

Zamfirescu Claudia - Secretar

Responsabil: Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă 

- Public Sector Management, 

- Managementul afacerilor publice, 

- Integritate publică și politici anticorupție, 

- Drept și guvernare europeană, 

- Dreptul colectivităților locale

Contact:                Tel: 0372 249 785

                                E-mail: claudia.zamfirescu@administratiepublica.eu 

 


 

Ioana Dinu - Secretar

 

Responsabil: Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă şi IFR

- Managementul sectorului public

- Puterea executivă și administrația publică

- Studii administrative europene

- Spațiul Public European

Contact:                Tel: 0372 249 785

                                E-mail: ioana.anghelescu@administratiepublica.eu 

 

Facebook studii universitare de licenţă

Facebook studii universitare de masterat

Adresa: Bd. Expoziției nr. 30A, et. 6, sector 1, București, cod poştal 012104.


Centrul pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Roxana Şileanu – Secretarrs

Responsabil: Studii universitare de licenţă, ID

Contact:              Tel: 0372 249 784

                               E-mail: roxana.sileanu@administratiepublica.eu

Program secretariat: Luni - Vineri: 10:00-14:00                     

Facebook Centrul ID-IFR

Adresa: Bd. Expoziției nr. 30A, et. 6, sector 1, București, cod poştal 012104.


 Biroul Diplome


Adresă: Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București, cod poştal 010643.
Telefon: 0372 177 190, 0372 177 188