Anunț depunere cereri elaborare lucrare finalizare studii, absolvenți promoții anterioare


Absolvenții Facultății de Administrație Publică, din promoții anterioare, care din motive obiective nu au depus încă cererea pentru elaborarea lucrării de finalizare studii, sesiunea iulie 2020, vor transmite cererea, aprobată de cadrul didactic coordonator, pe e-mail până cel târziu, Luni, 22 iunie 2020, ora 16:00.

În funcție de studiile absolvite cererea se transmite d-nei Laura Popescu: laura.popescu@administratiepublica.eu (Secretariat studii licență IF-Zi), d-nei Roxana Șileanu: roxana.sileanu@administratiepublica.eu (Secretariat studii de licență ID și studii de masterat IFR) sau d-nei Luminița Iordache: luminita.iordache@administratiepublica.eu (Secretariat studii de masterat IF-Zi).