Detalii plată înmatriculare studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2023

Detalii de plată pentru înmatriculare la studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2023

Candidații admiși pe locuri finanțate de la buget vor achita numai taxa de înmatriculare.

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Candidații admiși pe locuri cu taxă, vor achita atât taxa de înmatriculare, cât și prima rată a taxei de școlarizare.

Taxa de înmatriculare: 100 lei 

Rata 1 a taxei de școlarizare - 1100 lei - se achită o dată cu taxa de înmatriculare.

Taxa de școlarizare IF: 3300 lei/an

Pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență (IF)

Beneficiar: Facultatea de Administrație Publică - SNSPA

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ cu frecvență (IF): RO38BRDE445SV19964904450

Pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Beneficiar: Facultatea de Administrație Publică - SNSPA

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ la distanță (IFR): RO77BRDE445SV12221584450