Rezultatele concursului de admitere la studii de masterat la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA) - Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Rezultatele concursului de admitere la studii de masterat la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

Luni, 20 septembrie 2021, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022, în ordinea strict descrescătoare a mediilor, ținând cont de opțiunile exprimate.


Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În zilele 21 septembrie (10:00 - 14:00) și 22 septembrie 2021 (12:00 - 16:00), candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2021) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original.
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2021, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici.

În cazul în care, în perioada menționată 21 - 22 septembrie 2021, un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.


Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În zilele 21 septembrie (10:00 - 14:00) și 22 septembrie 2021 (12:00 - 16:00), candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică,, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2021) copie + original sau Atestatul de echivalare a studiilor, copie + original.
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare: învățământ cu frecvență - aici; învățământ cu frecvență redusă - aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plata a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2021, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil pentru marti, 21.09.2021 - aici, iar pentru miercuri, 22.09.2021 - aici.

În cazul în care, în perioada menționată 21-22 septembrie 2021, un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.