Admiterea în Facultate. Studii de Licență (IF și ID) - sesiunea iulie 2022

studenti1

Licență Administrație Publică și Administrație Europeană (IF) + e-Licență Administrație Publică (ID) - sesiunea Iulie 2022

admitere

În perioada 1-15 iulie 2022, accesează platforma de admitere online și deschide un cont de utilizator.

Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.


Condiţii de admitere

o    Admiterea la programele de studii universitare ale Facultății de Administrație Publică - SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023.

Media examenului de Bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de Bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

 

Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Administrație Publică. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din următoarele discipline: Economie, Istorie, Limba Română, Geografie, Limba Engleză, Limba Franceză). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere


Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică

  • Înscrieri online: 1-15 iulie 2022;
  • Afișarea rezultatelor finale (candidați admiși pe locurile alocate de la buget, taxă, listă de așteptare): 19 iulie 2022;
  • Înmatricularea candidaților admiși: 20 - 24 iulie 2022
    • 20-22 iulie 2022 – Depunerea diplomei de Bacalaureat în original pentru candidații admiși pe un loc bugetat.
    • 20-24 iulie 2022 - Înmatricularea candidaților admiși pe locurile la taxă.


Numărul locurilor scoase la concurs 2022

o    Administrație Publică (IF)

o    Administrație Europeană (IF)

o    Administrație Publică (ID)


Taxe 

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare IF și ID: 2900 lei/an (rata 1 - până la 31 octombrie 2022
(cu excepția anului I, când se va plăti o dată cu taxa de înmatriculare): 900 lei; rata 2 - până la 31 ianuarie 2023: 1000 lei; rata 3 - până la 31 mai 2023: 1000 lei).

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ cu frecvență (zi): RO38BRDE445SV19964904450

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ la distanță (ID): RO77BRDE445SV12221584450


Etapele admiterii online la Facultatea de Administrație Publică 

Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@snspa.ro sau la telefon: 0722.260.752.
Succes!

1. Informarea
Consultă lista programelor de studii universitare de licență ale Facultății de Administrație Publică.

2. Înscriere online
În perioada 1-15 iulie 2022, accesează platforma de admitere online, deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.

3. Confirmă-ți locul și înmatriculează-te
Urmărește permanent calendarul admiterii și website-ul Facultății de Administrație Publică. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Administrație Publică, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te.

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși.