Admiterea în Facultate. Studii de Licență (IF și ID) - sesiunea iulie 2023

studenti1

Licență Administrație Publică și Administrație Europeană (IF) + e-Licență Administrație Publică (ID) - sesiunea Iulie 2023

admitere

În perioada 7-14 iulie 2023, accesează platforma de admitere online și deschide un cont de utilizator.

Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.


Condiţii de admitere

Admiterea la programele de studii universitare ale Facultății de Administrație Publică - SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

*Media examenului de Bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de Bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Administrație Publică. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din următoarele discipline: Economie, Istorie, Limba Română, Geografie, Limba Engleză, Limba Franceză). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.


Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică

 • Înscrieri online: 7-14 iulie 2023, ora 14:00;
 • Afișarea rezultatelor finale (candidați admiși pe locurile alocate de la buget, taxă, listă de așteptare)18 iulie 2023;
 • Înmatricularea candidaților admiși19 - 21 iulie 2023

Documentele necesare înscrierii

Asigură-te că ai la îndemână toate actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii (Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.png sau *.jpeg/jpg). Fotografiază sau scanează următoarele documente necesare înscrierii:

 • certificatul de naștere,
 • cartea de identitate,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • diploma de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii de liceu promoţia 2023 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
 • documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: olimplici naționali sau internaționali, proveniți din centrele de plasament, absolvenți de licee din mediul rural, candidați de etnie romă (document scanat sau fotografie a documentului),
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Numărul locurilor scoase la concurs 2023


Taxe 

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare IF și ID: 2900 lei/an (rata 1 - până la 31 octombrie 2023 (cu excepția anului I, când se va plăti o dată cu taxa de înmatriculare): 900 lei; rata 2 - până la 10 ianuarie 2024: 1000 lei; rata 3 - până la 15 mai 2024: 1000 lei).

*Pentru promoțiile 2020-2023 și 2021-2024 termenele de plată rămân cele menționate în contractul de studii încheiat, respectiv: rata 1 – până la 31 octombrie 2023; rata 2 – până la 31 ianuarie 2024; rata 3 – până la 31 mai 2024.

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ cu frecvență (zi): RO38BRDE445SV19964904450

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ la distanță (ID): RO77BRDE445SV12221584450


Etapele admiterii online la Facultatea de Administrație Publică 

Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent (în timpul programului de lucru) pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@administratiepublica.eu sau la telefon: 0745.121.421. Succes!

 1. Informarea
  Consultă lista programelor de studii universitare de licență ale Facultății de Administrație Publică.
 2. Înscriere online
  În perioada 7-14 iulie 2023, accesează platforma de admitere online, deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.
 3. Confirmă-ți locul și înmatriculează-te
  Urmărește permanent calendarul admiterii și website-ul Facultății de Administrație Publică. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Administrație Publică, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te.

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși.