Admitere studii universitare de licență - sesiunea iulie 2023

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

Marți, 18 iulie 2023, au fost afișate rezultatele concursului de admitere la programele de licență ale Facultății de Administrație Publică (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor și a opțiunilor afișate.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 19–21 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) - dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.
 • Adeverința medicală

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Neprezentarea la secretariat în perioada (19-21 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 19– 21 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare: Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID)
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) - dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.
 • Adeverința medicală

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Neprezentarea la secretariat în perioada (19-21 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 22–31 iulie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon). Candidații vor fi înmatriculați în ordinea descrescătoare a mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la facultatea/facultățile pentru care au optat. Această etapă se poate încheia în momentul ocupării locurilor scoase la concurs sau a finalizării contactării tuturor candidaților din lista de așteptare.

Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune următoarele documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare: Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ la distanță (ID).
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) - dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, pentru locurile cu taxă, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.
 • Adeverința medicală

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

Important!

Confirmarea locului ocupat prin admitere și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la Facultatea de Administrație Publică are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 6, sala nr.610.

Programul secretariatului cu publicul pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare este conform calendarului anunțat pentru fiecare formă de fințare, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-16,00 și sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10,00-13,00.

Retragerea dosarelor după înmatriculare se va face în perioada 19-27 iulie 2023.