Admitere studii universitare de masterat - sesiunea septembrie 2023

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

Vineri, 22 septembrie 2023, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor și a opțiunilor, distribuirea făcându-se în urma ierarhizării mediilor, până la epuizarea locurilor scoase la concurs pentru fiecare program.


Contestațiile se depun până sâmbătă, 23 septembrie 2023, ora 16:00.pe adresa de e-mail: admitere@administratiepublica.eu

Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 25 septembrie 2023, până în ora 16:00.

 

Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 25 - 26 septembrie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – în original,  pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (25 - 26 septembrie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 25 - 26 septembrie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Administrație Publică, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare: contract IF sau contract IFR),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.                                                

 

  În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (25 - 26 septembrie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare la Facultatea de Administrație Publică (SNSPA)

În perioada 27 - 28 septembrie  2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon)

Candidații vor fi înmatriculați în ordinea mediilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la una din opțiunile făcute.

Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr.30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare: contract IF sau contract IFR),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.                                                  

 

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile vacantate, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Important!

Confirmarea locului ocupat prin admitere și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la Facultatea de Administrație Publică are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 6, sala nr 603.

Programul secretariatului cu publicul pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare este în intervalul orar 10.00-16.00.