Admitere studii universitare de licență - Iulie 2018

Admitere studii universitare de licență

Învățământ cu frecvență

Sesiunea iulie 2018


  • În perioada 25 – 27 iulie 2018, candidaţii admişi pe un loc fără taxă se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică (etaj 6, sala 606) pentru înmatriculare.

Înmatricularea constă în semnarea contractului de şcolarizare şi achitarea taxei de înmatriculare (100 lei – se va prezenta Secretariatului dovada plăţii)

Taxa de înmatriculare poate fi plătită la Casieria SNSPA sau în contul SNSPA-FAP deschis la BRD Sucursala Victoria – RO38BRDE445SV19964904450 (cod fiscal 9510194)

Neprezentarea la Secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Program Secretariat: 25 – 26 iulie 2018: 900-1600, 27 iulie 2018: 900-1300

 

  • În perioada 25 – 27 iulie 2018, candidaţii admişi pe un loc cu taxă se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică (etaj 6, sala 606) pentru înmatriculare.

Înmatricularea constă în semnarea contractului de şcolarizare, achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) şi a primei rate din taxa de şcolarizare (900 lei) (se va prezenta Secretariatului dovada plăţii).

Taxele de înmatriculare şi şcolarizare pot fi plătite la Casieria SNSPA sau în contul SNSPA-FAP deschis la BRD Sucursala Victoria – RO38BRDE445SV19964904450 (cod fiscal 9510194)
Neprezentarea la Secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Program Secretariat 25 – 26 iulie 2018: 900-1600, 27 iulie 2018: 900-1300


REZULTATE EXAMEN DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (IF) SESIUNEA IULIE 2018


Barem de corectură pentru probele examenului de admitere sesiunea iulie 2018


Repartiția candidaților la examenul de admitere

SUSȚINEREA PROBEI DE ADMITERE LA UNA DINTRE DISCIPLINELE:

ECONOMIE, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA ROMÂNĂ, GEOGRAFIE, ISTORIE SAU STAT ȘI DEMOCRAȚIE

LUNI, 23 IULIE 2018, ORA 8:30

 

Candidații se vor prezenta la SEDIUL S.N.S.P.A. (Bd. Expoziției 30A) cu actul de identitate, legitimația de concurs și pix cu pastă albastră sau neagră. Candidații sunt rugați să se prezinte la sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată.