Detalii burse semestrul al II-lea (2021 - 2022)

Studenţii integralişti pot beneficia de burse acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), conform legii.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Informații detaliate referitoare la acordarea de burse pentru studenții SNSPA se pot găsi AICI.

Cuantumul burselor acordate de SNSPA:

Bursă de performanţă*: 1000 lei
Bursă de merit I: minimum 900 lei
Bursă de merit II: minimum 800 lei
Bursă socială: minimum 700 lei – Pe durata desfăşurării activităţilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, studenții care obțin bursă socială primesc din partea universității, din venituri proprii, o bursă socială suplimentară de 140 lei/lună, conform Hotărârii Senatului.
Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru: minimum 700 lei
Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în cilclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

Link către regulamentul privind acordarea burselor SNSPA.

*Bursa de performanță, pentru studenții Facultății de Administrație Publică - SNSPA, se acordă conform prezentei metodologii.

O categorie specială de burse, ce poate fi acordată studenților Facultății de Administrație Publică - SNSPA, este bursa specială „Lucica Matei”. Această bursă se acordă o singură dată pe parcursul anului universitar, pe semestrul I. Criteriile acordării se regăsesc AICI.