Acces baze de date

Ghid acces baze de date

SAGE logo
Ghid de utilizare

proquest logo
Ghid de utilizare

 

jstor
oxford wolSiteLogo springerlink
 ebsco  Tbody2 JOU-twitter-avatar

thomson reuters co logo

Science-Direct

 

Comunitatea academică din SNSPA beneficiază de accesul la următoarele resurse de informare și documentare științifică în format electronic:

Accesarea acestor platforme şi baze de date se poate face atât din rețeaua de intranet a SNSPA (inclusiv prin wireless), cât și de la domiciliu (instrucțiunile de acces mobil pot fi consultate aici). Pentru informații complete privind conținuturile fiecărei resurse de informare științifică în format electronic vă rugăm să accesați aici.

Accesul la aceste resurse informaționale este asigurat prin proiectul „Continuarea accesului electronic național la literatura științifică și noi modalități de a susține și promova sistemul de cercetare din România – Anelis Plus” - PN-II-CT-PI-CD-2. Proiectul este implementat de Asociația Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România “Anelis Plus” și cofinanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin Programul Capacități.