Echipa managerială

snspa povernei

 

PRINCIPII 

Valorile recunoscute de echipa manageriala a Facultatii de Administratie Publica sunt TRANSPARENȚAPARTICIPAREA și PARTENERIATUL. Dialogul permanent cu membrii comunității noastre academice (studenți, cadre didactice, absolvenți, angajatori) este esențial dezvoltării programelor și cercetării Facultății.

Echipa manageriala a Facultății de Administrație Publică este formată din Consiliile Departamentale (reprezentând Departamentele de Drept, Economie și Politici Publice și Management Public), Consiliul Facultății (format din 15 membri: 11 reprezentanți ai cadrelor didactice și 4 studenți), Prodecan și Decan.

Reprezentarea intereselor comunității SNSPA în Senatul SNSPA este asigurată prin 7 cadre didactice și 3 studenți din Facultatea de Administrație Publică.

TRADIȚIE

Facultatea de Administrație Publică valorifică expertiza profesională a tuturor echipelor sale manageriale. Asigurarea continuității proceselor decizionale și diseminarea bunelor practici organizaționale reprezintă două dintre liniile directoare. 

1991 - 2004

Echipa manageriala condusă de Prof.univ.dr. Ioan ALEXANDRU (n.1939)

In cei peste zece ani dedicați gestionării facultății, Prof.univ.dr. Ioan ALEXANDRU și membrii echipei sale au înființat prima școala doctorală în științe administrative și au lansat Departamentul pentru Învățământ la Distanță. 

În anul 2012, Prof.univ.dr. Ioan ALEXANDRU a primit titlul onorific de Decan de onoare al Facultății de Administrație Publica.

 

2004 - 2012

Echipa manageriala condusă de Prof.univ.dr. Lucica MATEI (1956-2014)

Inițiator, în România, al specializării "Administratie europeana" și coordonatoarea echipei care a adus prima acreditare europeana la nivelul studiilor universitare de licență în administrația publică în țară, Prof.univ.dr. Lucica MATEI este Decanul care a construit și consolidat imaginea internațională a Facultății de Administrație Publică.

Echipa managerială

În mandatul 2020-2024, coordonarea activităţilor didactice, de cercetare şi administrative este asigurată de:

DECAN 

Conf.univ.dr. Diana - Camelia IANCU    

E-mail: dciancu@administratiepublica.eu; decanat@administratiepublica.eu

dci

 

 

PRODECAN

Conf.univ.dr. Mihaela V. CARAUȘAN

E-mail: mihaela.carausan@administratiepublica.eu 

mvca

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ:

Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare:

Conf. univ.dr. Teodora I. Biţoiu, Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăușan, Conf.univ.dr. Mădălina Cocoșatu, Conf.univ.dr. Adelina Dumitrescu - Peculea, Conf.univ.dr. Cezar C. Manda, Conf. univ.dr. Crina R. Rădulescu, Lect.univ.dr. Corina G. Antonovici, Lect.univ.dr. Bogdan I. Berceanu, Lect.univ.dr. David Diaconu, Lect.univ.dr. Cristina E. Nicolescu, Lect.univ.dr. Florin M. Popa,

Reprezentanţii studenţilor: Robert Băltog, Lucian Florin Vineticu, George Valentin Chiriac, Sara Ioana Procca .

Contact: consiliu@administratiepublica.eu

MEMBRII FACULTĂŢII DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN SENATUL SNSPA:

Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare:

Conf. univ.dr. Teodora I. Biţoiu, Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăușan, Conf.univ.dr. Mădălina Cocoșatu, Conf. univ.dr. Crina R. Rădulescu, Lect.univ.dr. Cristina E. Nicolescu.

Reprezentanţii studenţilor: Robert Băltog, Lucian Florin Vineticu, George Valentin Chiriac.

Contact: senat@administratiepublica.eu