Administrație Publică

snspa

TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ

Licența în specializarea Administrație publică este produsul inițial al Facultății de Administrație Publică, specializarea fiind lansată în anul 1995 și începând din anul 2008 este singura la nivel național, acreditată european (de EAPAA).

 

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul;
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice;
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil;
  • să INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului;
  • să CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice;
  • să COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale,  europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene) și internaționale, organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

SPECIALIZAREA "ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ"

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și la distanță (ID)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele constituționale ale administrației publice; Economie; Elemente de drept civil; Elemente de tehnologia informației; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Sisteme politice și administrative; Statul și administrația publică în societatea modernă; Educație fizică.

Semestrul al II-lea: Drept administrativ I; Drept instituțional european; Elemente de e-administrație; Instituții fundamentale de drept civil pentru administrația publică; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Logica acțiunii administrative; Practică; Educație fizică; Istoria administrației publice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Administrarea finanțelor publice și a bugetului; Concepte fundamentale în sociologie; Drept administrativ II; Drept financiar și fiscal; Dreptul muncii și securității sociale; Management public; Metodologia cercetării în științele administrative.

Semestrul al II-lea: Contabilitatea instituțiilor publice; Dezvoltare durabilă și protecția mediului; Elemente de drept și administrarea afacerilor; Elemente de drept și răspundere penală în administrația publică; Managementul serviciilor publice; Practică; Relatii publice.

ANUL 3 (60 credite)

Semestrul I: Contencios administrativ; Tehnici și metode de formulare a deciziei publice; Etică și transparență; Legistică formală; Psihosociologia conducerii; Știința administrației publice; Politici publice

Semestrul al II-lea: Comunicarea în administrația publică; Deontologia funcționarului public; Dezvoltare și planificare urbană; Drept administrativ comparat; Management strategic; Politică și administrație publică; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.