Managementul Afacerilor Publice

ap

COMPETENȚE SPECIFICE

  • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării afacerilor publice şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     
  • Studiul afacerilor publice şi al proceselor dezionale publice.
  • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice afacerilor publice.
  • Abordarea şi clarificarea situaţiilor de integritate apărute în activitatea organizaţiilor publice şi/sau private.  
  • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.
  • Modernizarea şi inovarea procesului decizional prin aplicarea metodelor şi principiilor statistice.
  • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea diverselor situaţii, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.
  • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.
  • Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a afacerilor publice.
  • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect. 

SPECIALIZAREA "MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Drept și afaceri publice; Guvernanță și management public; Guvernarea electronica și mediul de afaceri; Instrumente moderne de analiză a politicilor publice; Managementul fondurilor europene; Strategii de marketing în afaceri publice.

Semestrul al II-lea: Etica afacerilor publice; Managementul achizițiilor publice; Managementul organizațiilor nonguvernamentale; Principii și tactici de negociere; Teorii și politici economice; Metode și principii de analiză statistică; Audit și managementul riscurilor.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Economie aplicată pentru afaceri publice; Economia corupției; Inovație și antreprenoriat în sectorul public; Politici publice comparate; Cercetare științifică în științele administrative; Managementul performanței în afaceri publice.

Semestrul al II-lea:  Lobby și advocacy; Diplomație publică și protocol; Etică și integritate academică; Stagiu de elaborare a disertației; Practică de Specialitate.