PROIECT ROSE SGU-N ExpertInAdmin

 

PROIECT ROSE SGU-N - ÎMBUNĂTĂȚIREA OPORTUNITĂȚILOR DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR EXPERIENȚIAL ȘI NONFORMAL ÎN FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (ExpertInAdmin)

Subproiectul este finanțat din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități (SGU-N) și a fost aprobat prin AG nr. 210/SG4/NC/II/18.09.2019 pentru perioada 2019-2022. 

 

Rezumatul subproiectului:

În cadrul evaluărilor activităților didactice și administrative ale Facultății de Administrație Publică, studenții au reliefat faptul că în anul I nu sunt încă pregătiți să facă trecerea de la viața de liceu la cea de universitate. Mai mult, între nevoile acestora au fost identificate competențe minime de interacțiune socială, de relaționare cu profesorii și de utilizare a noilor metode de acumulare de competențe și abilități. Toate aceste elemente alături de factorii personali evidențiază provocările la care tinerii din ziua de astăzi, studenți, trebuie să răspundă. Activitățile remediale identificate de Facultatea de Administrație Publică țin cont de tensiunea trăită de student în primul an de studiu și pe baza metodelor de educație experiențială și nonformală urmăresc să îmbunătățească oportunitățile de participare a 270 de studenți (90 de studenți/an), în umătorii 3 ani universitari, la învățământ de calitate în vederea creșterii procentului de promovabilitate de la 86,2% la 87,7%. Pentru atingerea obiectivului general al subproiectului și plecând de la strategia OECD, de promovarea a procesului educațional bazat pe Anticipare-Acțiune-Reflecție, în cadrul proiectului au fost determinate trei obiective specifice care sunt duse la îndeplinire printr-o serie de activități remediale, de consiliere și/sau de orientare profesională, organizate pe structura cadrului logic începând cu cele de integrare în comunitatea academică, cu sprijinul unor instrumente de redescoperire personală, de comunicare și lucru în echipă, și concluzionând cu  elementele necesare construirii unei cariere de succes. 

 

Obiectivul general al subproiectului:

Îmbunătățirea oportunităților de participare a unui grup de 270 studenți înmatriculați în primul an la studii universitare de licență, în anii universitari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022 (90 studenți/an), cu risc ridicat de abandon, la învățământul de calitate experiențial și nonformal în cadrul Facultății de Administrație Publică în vederea creșterii procentului de promovabilitate de la valoarea de 86,20% la valoare de 87,70% la finalul primului an de licență.

 

Obiectivele specifice ale subproiectului:

I: Integrarea mai ușoară a 270 de studenți (90 studenți/an), cu risc ridicat de abandon, din Facultatea de Administrație Publică în mediul universitar și creșterea motivației pentru continuarea și finalizarea studiilor prin desfășurarea de activități educative experiențiale care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor și abilitățilornecesare unei cariere de succes.

II: Îmbunătăţirea competenţelor socio-emoţionale a180 de studenți (60 studenți/an), cu risc ridicat de abandon, ai Facultății de Administrație Publică prin realizarea de activități nonformale de redescoperire personală, comunicare și lucru în echipă.

III: Îmbunătățirea perspectivelor profesionale a 270 de studenți (90 studenți/an), cu risc ridicat de abandon, din Facultatea de Administrație Publică prin implicarea acestora în activitǎţi remediale şi ateliere de orientare profesională.

 

Director de grant: Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăușan (mihaela.carausan@administratiepublica.eu)

 

Mai multe informații privind organizarea și desfășurarea activităților proiectului se pot obține adresând solicitarea dumneavostră echipei de management a subproiectului la expertinadmin_rose@administratiepublica.eu

 

 

Anunt selectie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin

Anunţ selecţie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin, Sesiunea a II-a

Anunţ selecţie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin, Anul II, Sesiunea I

Anunţ selecţie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin, Anul II, Sesiunea a II-a

Anunţ selecţie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin, Anul III, Sesiunea I

Anunţ selecţie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin, Anul III, Sesiunea II

Anunţ selecţie resurse umane în cadrul proiectului ExpertInAdmin, Anul IV

 

Infografic de prezentare a activităților subproiectului