Despre Centrul ID-IFR

Centrul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR)

Centrul oferă studenţilor o experienţă academică de calitate prin susținerea învățării deschise cu mijloace educaționale online şi îi sprijină să-şi dezvolte abilităţi de soluţionare a provocărilor sociale, politice, economice şi tehnologice

e-Licență
Administrație Publică

Programul de studii universitare de licență, specializarea Administrație Publică este destinat absolvenților cu diplomă de bacalaureat care nu dispun de timpul necesar frecventării la zi a cursurilor universitare, dar care doresc completarea studiilor prin participarea la un program online cu prezență în campus numai în weekend. 

De ce învățământ la distanţă (ID)?

  • se învaţă după aceeaşi programă cu cei de la învățământ cu frecvență (zi);
  • ai libertate în alegerea timpului și locului de studiu;
  • se utilizează noile tehnologii educaționale online;
  • învățământ dinamic, flexibil și accesibil persoanelor aflate în câmpul muncii.

Activităţi specifice ID

Activităţi de tutorat (AT): Coordonatorul de disciplină / Tutorele îndrumă studenții pe parcursul semestrului în mod individual și în grup, prin întâlniri directe (față în față sau online pe Webex și campusul virtual). În fiecare semestru sunt programate cel puțin două întâlniri directe pentru fiecare disciplină.

Teme de control (TC): Temele de control se realizează de către studenţi și ulterior sunt încărcate în campusul virtual astfel încât tutorele să aibă acces la material. Materialul încărcat poate fi în format text și/sau audio și/sau video, în funcţie de cerinţa tutorelui. TC sunt discutate în cadrul activităţilor online şi sunt evaluate de tutore.

Activităţi aplicative asistate (AAA): Activităţile asistate sunt echivalentul orelor de laborator sau proiect de la IF(zi) şi sunt atât directe, cât şi online. În cadrul acestora se pune accent pe utilizarea computerului şi softurilor de specialitate. 

Activităţi online: Activitățile online sunt activități de suport al studenților în procesul de instruire, care se desfășoară exclusiv în mediul virtual, prin întâlnirea dintre tutore și studenți prin intermediul campusului virtual (www.apcampus.ro). 

Studiu individual (SI): Orele de curs de la forma IF(zi) sunt compensate de studiul individual facilitat de resursele puse la dispoziţia studenţilor de la ID prin intermediul campusului virtual.

Practică: Practica are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de studenţi în cadrul programului de instruire. Practica se desfăşoară cumulat în semestrul II pe parcursul a 11 zile lucrătoare şi se poate organiza la locul de muncă, dar într-un compartiment distinct. 

Taxa de studii (2900 lei/an universitar)

Tranșa 1 – 900 lei:  până la 31 octombrie 2022 (excepție anul I: la înmatriculare). 

Tranşa 2 – 1000 lei: până la 31 ianuarie 2023.  

Tranşa 3 – 1000 lei: până la 31 mai 2023.

 

e-Masterat
Științe Administrative

Programele de studii universitare de masterat în domeniul Științe Administrative sunt destinate absolvenților cu diplomă de licență, indiferent de specializare, care doresc să-și completeze studiile în vederea ocupării unei funcții de conducere în instituțiile publice sau private, fără ca responsabilitățile cotidiene să le fie afectate. 

Managementul Sectorului Public

Puterea Executivă și Administrația Publică

Spațiul Public European

Studii Administrative Europene

Avantajele învățământului cu frecvență redusă (IFR)

  1. Un mediu de învățare confortabil;
  2. Continuitate la locul de muncă, menținerea obligațiilor cotidiene, dar și absolvirea studiilor universitare de masterat;
  3. Cursuri și materiale disponibile online www.apcampus.ro;
  4. Costuri reduse (taxe, transport, materiale bibliografice etc.).

Taxa de studii (3300 lei/an universitar)

Tranșa 1 – 1100 lei:  până la 31 octombrie 2022 (excepție anul I: la înmatriculare). 

Tranşa 2 – 1100 lei: până la 31 ianuarie 2023.  

Tranşa 3 – 1100 lei: până la 31 mai 2023.

Activităţi specifice IFR

Seminar față în față (SF): Coordonatorul de disciplină / Tutorele îndrumă studenții pe parcursul semestrului în mod individual și în grup, prin întâlniri directe (față în față sau online pe Webex și campusul virtual). În fiecare semestru sunt programate cel puțin două întâlniri directe pentru fiecare disciplină.

Seminar în sistem de tutorat (ST): Activitațile se realizează pe parcursul semestruli prin intermediul platformei eLearning (www.apcampus.ro). În fiecare semestru sunt programate cel puțin două întâlniri online pentru fiecare disciplină. 

Activităţi aplicative asistate (AAA): Activităţile asistate sunt echivalentul orelor de laborator sau proiect de la IF(zi) şi sunt atât directe, cât şi online. În cadrul acestora se pune accent pe utilizarea computerului şi softurilor de specialitate. 

Activităţi online: Activitățile online sunt activități de suport al studenților în procesul de instruire, care se desfășoară exclusiv în mediul virtual, prin întâlnirea dintre tutore și studenți (chat) prin intermediul platformei www.apcampus.ro.  

Studiu individual (SI): Orele de curs de la forma IF(zi) sunt compensate de studiul individual facilitat de resursele puse la dispoziţia studenţilor de la IFR prin intermediul campusului virtual.

Practică: Practica are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de studenţi în cadrul programului de instruire. Aceasta se desfăşoară cumulat în semestrul II pe parcursul a 18 zile lucrătoare şi se poate organiza la locul de muncă, dar într-un compartiment distinct. 

 

Echipa Centrului

Mihaela V. Cărăușan

Prodecan

Responsabil cu Coordonarea activității Centrului

mihaela.carausan@administratiepublica.eu

Roxana Șileanu

Secretar 

Responsabilă cu gestiunea școlarităţii ID

roxana.sileanu@administratiepublica.eu

Ioana Dinu

Secretar 

Responsabilă cu gestiunea școlarităţii IFR

ioana.aghelescu@administratiepublica.eu

Florina Joița 

Administrator

Responsabilă cu gestiunea financiară a Centrului

taxe@administratiepublica.eu

 

Contact

 

           

Invatamant-la-distanta-Facultatea-de-Administratie-Publica-SNSPA

 

Bulevardul Expoziției nr. 30A, etaj 6, cam. 603, sector 1, București, 012104

Luni-Joi: 13:00 - 15:00, 16:00 - 17:00

 

Email Icons - Download 869 Free Email icons here

 

centrul-idifr@administratiepublica.eu

 

Phone Icon | Phone icon, Call logo, Symbols

 

0372 249 784