Lista nominală a candidaţilor înscriși la examenul de licență, SESIUNEA IULIE 2023

Lista nominală a candidaţilor înscriși la examenul de licență, SESIUNEA IULIE 2023 este afișată în platforma Facultății de Administrație Publică (https://apcampus.ro/course/index.php?categoryid=316), 30 iunie 2023, ora 17:30.

 

 

Conform Regulamentului SNSPA de organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 19 / 18.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare, anexa 1, Cap. 1 Înscrierea absolvenţilor:

Înscrierea absolvenţilor din SNSPA la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de:

a) cerere de înscriere tip (prezentă la secretariatele facultăţilor organizatoare sau pe paginile web ale facultăților);

b) un exemplar din lucrarea de finalizare a studiilor elaborată de absolvent împreună cu referatul conducătorului ştiinţific (transmis de coordonator direct secretariatului), care va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării, originalităţii acesteia şi propunerea de notare a acesteia;

c) chitanţă doveditoare a plăţii taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, dacă este cazul;

d) 2 fotografii ¾ cm., dacă este cazul.