Alegeri pentru mandatul 2024 - 2029

 

 Alegeri pentru Consiliile facultăților și Senatul SNSPA

 

Marți, 12 decembrie 2023, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA.

 

Au fost depuse:

  • 51 de candidaturi pentru funcția de membru în Consiliile facultăților;
  • 29 de candidaturi pentru funcția de membru în Senatul SNSPA.

 

Candidaturile depuse au fost afișate pe website-ul SNSPA.

 

Alegerile pentru funcţia de membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA, sunt organizate pe facultăți, în data de 19 decembrie 2023, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției 30A).

 

Ședințele de alegeri se vor desfășura astfel:

Facultatea de Administrație Publică        

Marți, 19 decembrie 2023, ora 10:00, Sala Multifuncțională (parter)

 

Şedinţa de alegeri poate începe doar în prezența a minimum 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai facultăţii, cadre didactice şi cercetători.

Şedinţa se deschide de către decanul în funcţie, care constată îndeplinirea condiţiei de cvorum.

 

Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate, după cum urmează: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie sau paşaport.

 

Fiecare persoană cu drept de vot va primi un buletin pentru alegerea membrilor în consiliul facultăţii şi un buletin pentru alegerea membrilor în Senatul SNSPA.

Persoanele înscrise pe listele electorale votează pentru orice număr de candidaţi înscrişi pe buletinul de vot (de la zero la numărul maxim de candidaţi înscrişi).

 

Se declară aleşi, în limita locurilor disponibile şi în ordine descrescătoare, candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj, se organizează un nou tur de scrutin.

 Lista electorilor poate fi consultată aici.

 

Alegeri pentru Consiliile facultăților

Facultatea de Administrație Publică

Candidaturi :

o          Conf. univ. dr. Corina-Georgiana Antonovici

o          Lector univ. dr. Bogdan Berceanu

o          Conf. univ. dr. Teodora Ioana Bițoiu

o          Conf. univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan

o          Conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu

o          Lector univ. dr. David Diaconu

o          Conf. univ. dr. Adelina Dumitrescu-Peculea

o          Conf. univ. dr.  Cezar Corneliu Manda

o          Lector univ. dr. Cristina Elena Nicolescu

o          Lector univ. dr. Florin Marius Popa

o          Conf. univ. dr. Crina Ramona Rădulescu

Lista electorilor poate fi consultată aici.

 

Structura consiliului facultăţii şi a Senatului SNSPA este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi.

 

Facultatea

Nr. reprezentanţi consiliu

Nr. reprezentanţi în Senat

 

Cadre didactice

Studenţi

Cadre didactice

Studenţi

Administraţie Publică

11

4

6

3

 

Durata mandatelor este de 5 ani.

Mandatul noilor organe de conducere începe după data validării alegerilor, dar nu înainte de expirarea mandatelor în funcție. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi preiau prerogativele noile structuri de conducere, activitatea de conducere este exercitată de structurile în funcţie la data declanşării alegerilor.

 

 

Alegerea rectorului SNSPA

 

Marți, 12 decembrie 2023, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de rector al SNSPA.

A fost depusă o candidatură. Programul managerial, Curriculum Vitae și declaraţia de intenţie pot fi consultate aici.

 

Alegerile vor avea loc marți, 19 decembrie 2023, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției 30A), în Sala Multifuncțională, în intervalul orar 8-20:00.

Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate, după cum urmează: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie sau paşaport.

Lista electorilor poate fi consultată aici.

 

În conformitate cu Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2024 – 2029, se declară valide alegerile la care au participat minimum 2/3 din numărul membrilor înscrişi pe listele de vot. Dacă în primul tur de alegeri nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, se organizează turul 2 de alegeri. În acest caz se declară valide alegerile la care au participat jumătate plus 1 din numărul membrilor înscrişi pe listele de vot.

 

După validarea alegerilor pentru funcţia de rector al SNSPA de către Senatul SNSPA în funcţie la data declanşării alegerilor, se înaintează Ministerului Educaţiei dosarul alegerilor SNSPA în vederea confirmării rectorului.

 

Durata mandatului este de 5 ani.

 

Rectorul nou ales organizează concursul public pentru ocuparea funcției de decan și de director de departament asimilat unei facultăți. După preluarea mandatului, rectorul SNSPA nou-ales numeşte prorectorii, cu informarea Senatului SNSPA.

 

Calendar privind derularea procedurilor pentru ocuparea unor locuri în structurile de conducere şi a unor funcții de conducere în cadrul SNSPA

 

METODOLOGIA privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2024 – 2029