Lista nominală a candidaţilor care participă la examenul de disertație SESIUNEA FEBRUARIE 2024

Lista nominală a candidaţilor care participă la examenul de disertație, SESIUNEA FEBRUARIE 2024 este disponibilă aici -> https://apcampus.ro/course/view.php?id=1082, proba va avea loc mâine 08 FEBRUARIE 2024, începând cu ora 09.00.

 

 

Conform Regulamentului SNSPA de organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 19 / 18.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare, anexa 1, Cap. 1 Înscrierea absolvenţilor:

Înscrierea absolvenţilor din SNSPA la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de:

a) cerere de înscriere tip (prezentă la secretariatele facultăţilor organizatoare sau pe paginile web ale facultăților);

b) un exemplar din lucrarea de finalizare a studiilor elaborată de absolvent împreună cu referatul conducătorului ştiinţific (transmis de coordonator direct secretariatului), care va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării, originalităţii acesteia şi propunerea de notare a acesteia;

c) chitanţă doveditoare a plăţii taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, dacă este cazul;